Nuorten rooli sosiaalisen median palveluiden nousuissa ja tuhoissa voi olla usein huomattava. Useat sosiaalisen median palvelut jättävät yleensä mainitsematta, kuinka monta prosenttia kokonaiskäyttäjistä on tiettyyn ikäryhmään kuuluvia. Yleisin vastaus on, että ”merkittävä” osa käyttäjistä on nuoria. Nuoret ovat selkeästi hyvin usein nopeita ja ennakkoluulottomia omissa liikkeissään. Jos kovasti yleistää, voisi nuoria sanoa kokonaisryhmänä aikaisiksi omaksujiksi (early adopter, Mooren mukaan), joita erilaiset palvelut haluavat ja tarvitsevat mukaan palveluiden testaukseen ja käyttöön. Kun palvelu on saanut kriittisen määrän nuoria mukaan, vanhemmat ikäryhmät seuraavat perässä. Tämä on ollut selvimmin nähtävissä Facebookissa, missä tällä hetkellä yli 35-vuotiaiden ryhmä kasvaa Suomessa kovinta vauhtia. Aina sama kaava ei toistu, mutta nuorten rooli palveluiden kasvussa, suosiossa ja yleistymisessä on huomattava, ehkä paljon huomattavampi kuin mitä on aikaisemmin arveltu.

21_miten_kuullaan_uusista_some_palveluista

Tutkimuksen mukaan nuoret kuulevat uusista palveluista pääsääntöisesti laveasti sanottuna Internetistä ja kavereilta. Sosiaalisen median palveluissa uusista palveluista tietoa saa noin 60 % vastaajista. Elokuvien ja tv-sarjojen rooli uusien palveluiden julkituonnissa ja markkinoinnissa on tämän tutkimuksen mukaan varsin vähäinen. Internet on looginen paikka löytää tai kuulla uusista palveluista. Tämä kysymys myös vahvistaa kavereiden vaikuttavuutta nuorten käyttäytymisessä. Yhden ihmisen tarvitsee aina olla kuitenkin se ensimmäinen kaveripiiristä, joka uskaltaa omaksua ja tutustua uuteen palveluun, jonka jälkeen muut seuraavat.

Facebookin suosion hiipumisesta on ollut esillä joitain merkkejä ja useat mediat ovat myös uutisoineet tästä [1]. Tutkimuksen perusteella Facebook tulee säilyttämään myös nuorten suosion – ainakin seuraavan vuoden ajan. Facebook mainittiin ylivoimaisesti eniten, kun kysyttiin, missä palvelussa olet läsnä vielä vuoden kuluttua. Myös viiden vuoden kuluttua nuoret arvioivat olevansa Facebookissa. Arvioimme kuitenkin, että nuoret voivat omaksua hyvinkin nopeasti muita vastaavanlaisia tai korvaavia palveluita. Tutkimuksen vapaassa sanassa tuli myös esille, että mikäli syntyisi Facebookia korvaava ja parempi palvelu, nuorilla ei ole vaikeuksia siirtyä Facebookista pois.

” Vaikea arvioida, mutta luultavasti Facebook pysyy vielä suhteellisen pitkään pinnalla. ”

sanapilvi_vuoden_paasta

Viiden vuoden päästä vastaajat arvelevat edelleen olevan ainakin, yllätys yllätys, Facebookissa. Voi kuitenkin olla, että joku tai jotkin muut palvelut syrjäyttävät tai laittavat vahvasti Facebookille kampoihin tulevaisuudessa. Arvelemme myös, että tilanne saattaa sirpaloitua nykyisestä vielä pienempiin ja intiimimpiin sosiaalisiin verkostoihin. Nuoret vaihtavat palveluita varsin kivuttomasti, joten jos esimerkiksi Yhdysvalloissa joku tietty palvelu nousee erittäin suosituksi, tullee se myös Suomeen muutaman vuoden viiveellä. Nuorten kommenteista käy selväksi, että itse palvelulla ei ole niin suurta merkitystä. Merkitystä on sillä, ovatko palvelussa myös kaverit ja tutut. Kommenteista päätellen nuoret voivat jättää suurempia palveluita hyvinkin nopealla aikataululla, jos tilanne sitä vaatii.

” Jos tulee joku uusi mullistava palvelu niin mahdollisesti sitä, jos kaveritkin alkavat käyttää sitä. ”

sanapilvi_viiden_vuoden_paasta

” Riippuu hyvin paljon siitä, mitkä palvelut silloin ovat toimivia esim kavereiden kanssa yhteydenpidon pitämiseksi ja minua kiinnostavien asioiden seuraamiseksi. ”

Muuhun tutkimustietoon verrattaessa (YLE ja eri statistiikat Suomen käyttäjistä) erityisesti Bloggerin, Instagramin, Google+:n ja Tumblr:n käyttö on yllättävän laajaa. Nämä palvelut tuntuvat olevan nyt eniten nosteessa nuorten keskuudessa. Näistä palveluista myös Blogger, Instagram ja Tumblr esiintyy selvimmin nuorten arvioissa, missä palveluissa he ovat vuoden ja viiden vuoden päästä. Google+ on palveluna ja tutkimustuloksissa pienoinen kysymysmerkki. Käyttävätkö nuoret todella näin paljon Google+:aa vai käsittävätkö he Google+:n tässä ”koko” Googlen palvelutarjontana? Jos vastaajat ovat todella Google+:ssa, kuinka paljon siellä käytetään aikaa? Joidenkin tutkimusten mukaan Google+:ssa viihdytään korkeahkosta käyttäjämäärästä huolimatta vain kolmesta minuutista kuukaudessa aina kahteentoista minuuttiin per päivä [2] [3]. Vastaavat luvut Facebookin kohdalla ovat keskimäärin noin 6 tuntia kuukaudessa (lähde: Facebook). Facebookin 92 % käyttöaste kertoo palvelun uskomattomasta vetovoimasta myös nuorten keskuudessa, joka tuskin tulee menettämään johtoasemaansa Suomessa lähiaikoina.

[1]http://www.taloussanomat.fi/harrastukset/2013/04/14/teinit-kyllastyvat-facebookiin-mainostajat-varpaillaan/20135399/139

[2] http://marketingland.com/google-users-spend-12-minutes-per-day-in-the-stream-15423

[3] http://marketingland.com/google-users-spend-3-minutes-per-month-there-6960