Omalla nimellä tai nimimerkillä toiminen vaikuttaa selvästi nuorten harkintaan sosiaalisessa mediassa. Lähes 80 % vastaajista oli sitä mieltä, että omalla nimellä toimiessaan nuori harkitsee kunnolla, mitä hän sanoo. Nimimerkin takaa toimiessa selvää harkintaa käytti enää reilut 55 %. Anonyyminä käytettäviä palveluita on kaikista matalin kynnys käyttää. Anonyyminä toimiessaan alle 40 % vastaajista harkitsee tarkasti mitä ja millä tavalla tulee viestiä. Tuloksien perusteella voisimme väittää, että palveluissa, joissa esiinnytään omalla nimellä, eli esimerkiksi Facebookissa, keskustelu on harkitumpaa ja asiallisempaa kuin palveluissa, joissa keskustelua käydään nimimerkin tai anonyymiteetin takaa.

identiteetti_palveluiden_kaytto_oikeat_varit

Nuoret keskustelevat sosiaalisessa mediassa mieluiten yksityiskeskusteluissa. Tämän jälkeen nuoret keskustelevat mielellään pienissä ryhmissä aina kohti täysin julkista keskustelua. Pienissä ryhmissä ja yksityiskeskusteluissa viestintä lienee intiimimpää, aidompaa ja syvällisempää. Mielenkiintoisesti isoissa ryhmissä keskustelulla on enemmän eriäviä mielipiteitä kuin täysin julkisessa viestinnässä – ehkä isoissa ryhmissä käytävät keskustelut ovat liian vaikeita hallita, tai nuoret eivät kuulu näin isoihin rajattuihin ryhmiin.

kysymys_19_prosentit

Tutkimuksessa yli puolet vastaajista oli sitä mieltä, että sosiaalisen median käyttöä tulisi opettaa nuorille koulussa/oppilaitoksessa. Toisaalta vastaajat olivat hyvin vahvasti myös sitä mieltä, että sosiaalisen median käyttöä ei ole tarpeellista opettaa, vaan jokainen saa opetella palveluiden käyttöä itse. Mielipide sosiaalisen median opetuksen tarpeellisuudesta jakoi siis vastaajat erittäin jyrkästi kahteen osaan. Hyvänä huomiona useat nuoret myös toivat esille kodin roolin sosiaalisessa mediassa. Nuoret toivovat saavansa käyttökoulutusta ja oppia sosiaalisen median palveluiden käyttämiseen ja niissä toimimiseen kotoa. Vapaassa sanassa vastaajat toivat kuitenkin voimakkaasti esille Internetin vaaroja, jotka tulisi tiedostaa sosiaalisen median palveluja käytettäessä. Nuorten vastauksista myös selvisi, että he haluaisivat aidosti tietää enemmän, miten sosiaalisen median palveluita tulisi käyttää tehokkaasti, mitä siellä kannattaa sanoa ja millaista tietoa itsestä ja muista kannattaa jakaa.

” Sosiaalisen median käyttöä tulisi opettaa, sillä kaikki eivät ymmärrä/osaa käyttää sitä tiettyä varovaisuutta noudattaen. ”

” Nuoria pitäisi opettaa käyttämään sosiaalista mediaa ja kertoa konkreettisesti vaaroista mitä siellä on. Myös aikuisia voitaisiin opettaa käyttämään somea. ”

sanapilvi_opetus

” Käytöstapoja, vihanhallintaa, nöyryyttä, muiden mielipiteiden kunnioitusta. ”

” Pitäisi opettaa, että kaikki mitä nettiin laitetaan pysyy siellä. ”