Sosiaalisen median palvelut ovat ottaneet keskeisen roolin nuorten elämässä ja arjessa ajallisesti sekä kulttuurisesti. Sosiaalinen media on mahdollistanut nuorille uuden kanavan ilmaista itseään sekä luonut uuden keinon uusien ystävyyssuhteiden luomiseen samanhenkisten ihmisten kanssa. Palveluiden avulla on vaivatonta seurata julkisuuden henkilöitä, olla yhteydessä omien ystävien kanssa ja lukea uutisia. Myös tapahtumien seuraaminen, tuotetiedon etsiminen ja ystävien mielipiteiden lukeminen sekä heidän sijaintinsa tietäminen ovat tärkeitä puolia palveluiden käytössä. Tärkeä osuus sosiaalisen median palveluissa on itsensä ilmaisu: kertoa omasta toiminnasta, sijainnista ja suunnitelmista, kysyä mielipiteitä ja ajatuksia ystäviltä sekä kommunikoida heidän kanssaan. Henkilökohtaiset blogit ovat myös nousseet suureen suosioon nuorten keskuudessa omien mielipiteiden tuomisessa esille.

Miksi nuoret haluavat käyttää sosiaalisen median palveluita? Kyselyn mukaan nuoret ovat usein mukana palveluissa, koska siellä ovat kaikki muutkin ystävät. Sosiaalisen median käyttäminen tietolähteenä tuntuu nuorille vaivattomalta tavalta kysyä puolueetonta mielipidettä asioista omilta ystäviltään tai muilta käyttäjiltä. Palveluita on helppoa ja mukavaa käyttää tiedon etsintään sekä yhteydenpitoon, mutta kyselyssä tuli myös esille, että sosiaalisen median palveluiden käytöstä on usein tullut ainoastaan vain tapa. Ystävien kommentit, tykkäämiset, kehut ja haukut ovat myös tärkeää nuorille heidän palveluihin tuotetusta sisällöstä. Nuoret lisäävät palveluihin valokuvia sekä omia ajatuksiaan, ja heille on tärkeää, millaisen vastaanoton heidän lisäämä materiaali saa ystäviltä, tutuilta ja seuraajilta.

Tutkimuksen mukaan hieman yli kolmannes 16-vuotiaista nuorista käyttää Internetiä yli 20 tuntia viikossa. Mitä vanhempiin ikäryhmiin mennään, yhä useampi nuori viettää Internetissä yli 20 tuntia viikossa. Esimerkiksi 22-vuotiaiden keskuudessa lähes 60 % nuorista käyttää Internetiä yli 20 tunnin ajan viikossa, kun taas 23-29 –vuotiaiden nuorten osalta luku on jo yli 60 %. Vanhemmat ikäryhmät myös viettävät huomattavasti enemmän viikon aikana aikaansa Internetissä: 16-vuotiaista noin 4 % käyttää Internetiä yli 51 tuntia viikossa, kun taas 23-29 –vuotiaista jopa 17,6 % viettää Internetissä kyseisen ajan viikon aikana. Arvelemme, että pakollisen toisen asteen koulutuksen jälkeen nuorille jää enemmän vapaa-aikaa käytettäväksi. Toisaalta taas jatkokoulutus tai työpaikka voi vähentää kavereiden kanssa vietettyä aikaa, jota sitten korvataan sosiaalisen median käytöllä. Tutkimuksen mukaan sosiaalisen median käyttö täydentää ja syventää reaalielämän sosiaalisia suhteita.

” Sosiaalinen media hallitsee maailmaa liikaa. Itsekin odotan, että saisin töitä niin ei tulisi roikuttua netissä niin paljon. ”

aikaa_viikossa_2

” Nykypäivän nuoret (minä niihin mukaan luettuna) käyttävät liikaa sosiaalista mediaa. Se syö suuren osan ajasta, ja se ei oikeastaan anna paljoa. Ihmisistä tulee uteliaita tirkistelijöitä ja maailmankuva kääntyy vielä egoistisemmaksi ja alkaa saavuttamaan narsistisia piirteitä kun halutaa yhä enemmän tuoda itseään esille. ”

Sosiaalisen median palveluiden käyttö on tutkimuksen mukaan erittäin suuri osa kaikesta Internetissä käytetystä ajasta. Tutkimuksessa tuli esille, että 0-30 tuntia viikossa Internetiä käyttävien nuorten Internetissä vietetty aika koostuu lähes täysin sosiaalisen median palveluissa. Vasta yli 30 tuntia viikossa Internetiä käyttävien nuorten osalta käyttöön liittyy muutakin toimintaa sosiaalisen median palveluiden lisäksi. Varsinkin tutkimuksen vanhempiin ikäluokkiin siirryttäessä Internetissä toimiminen sisältää voimakkaammin sosiaalisen median palveluiden ulkopuolista toimintaa. Tämä muu Internetissä käytetty aika koostunee todennäköisesti esimerkiksi (verkko)pelaamisesta, uutisten ja tiedon lukemisesta ja etsinnästä sekä töiden tekemisestä.

” Sosiaalinen media vie kaiken vapaa-ajan ja se koukuttaa, itse haluaisin päästä eroon koko sosiaalisesta mediasta. ”

aikaa_viikossa_somessa

Nuorten ajankäyttö painottuu selvästi iltapäivästä aina yöhön saakka eli klo 15-01 väliseen aikaan. Kun tarkastelussa ovat kaikki vastaajat, myös sukupuolten välille syntyy joitakin eroavaisuuksia. Miehet esimerkiksi käyttävät palveluita enemmän aamulla kuin yöllä, naisilla yö on hieman suositumpi ajankohta kuin aamu. Molemmat ryhmät käyttävät palveluita eniten alkuillasta eli klo 18-21. Miehillä seuraavaksi suosituin ajankohta on myöhäisilta, naisilla vastaavasti iltapäivä. Muuten erot ovat suhteellisen pieniä.

Ajallisesti miehet ja naiset ovat valinneet 6-9 tuntia useimmiten sosiaalisen median käyttöajaksi viikon aikana. Naisilla tämän jälkeen tulee 10-14 tuntia, miehillä vain 3-5 tuntia. Merkittävin ero löytyy kohdasta 0-2 tuntia, joka naisilla on vasta kolmanneksi viimeinen vastaus (6 %), kun taas miehillä vastaus on viidenneksen korkein eli 12 % miehistä vastaa näin. Väitämme, että sosiaalinen media tavoittaa tytöt hieman paremmin, kuin miehet. Tätä tukee myös naisten erittäin korkea vaste kyselyyn osallistumisesta (71 % vs. 29 %). Miehillä käyttö voi olla vähäisempää ja miehillä voi olla myös enemmän ennakkoluuloja sosiaalisen median palveluita vastaan – sama on toistunut myös yritysmaailmassa. Vastauksien keskiarvoksi saimme sosiaaliseen mediaan käytetyksi ajaksi noin 14 – 18 tuntia viikossa.

Tarkoituksenamme oli myös löytää tuloksista poikkeuksia. 13-vuotiaista tytöistä 62 % käyttää sosiaalisen median palveluita 0-9 tuntia viikossa. Tuntimäärä kuulostaa varsin vähäiseltä. Näiden tyttöjen ajankäyttö sijoittuu selvästi klo 15-01 väliin (71 %). On myös hyvä muistaa, että Facebookin käyttö on sallittu 13-vuotiailta ja sitä vanhemmilta. Googlen palveluissa ikäraja on jopa 18 vuotta. Ikärajat voivat osaltaan selittää tämän poikkeaman. Suurimman vastaajaryhmän, eli 16-vuotiaiden parissa ajankäyttö on 3-20  tuntia (71 %). 68 % käyttää palveluita klo 15-01 välisenä aikana. Malliryhmä 3:n (23-29 -vuotiaat) vastaajat käyttävät somepalveluita 3-20 tuntia viikossa (79 %). Suosituin ajankohta on edelleen klo 15-01, mutta myös aamu- ja keskipäivä saa yhteensä 24 % vastauksista.

6_milloin_nuoret_kayttavat_some_palveluita

Miehet käyttävät somepalveluita pääasiallisesti kotona (98 %), liikkeessä (55 %) ja opiskelupaikalla (55 %). Myös kavereiden kanssa somepalveluita käyttää 45 % miehistä. Miehistä jopa 75 % käyttää somepalveluita älypuhelimella, tietokoneen ollessa kuitenkin selvästi suosituin päätelaite (98 %). Konsolit ovat miehillä jopa yleisempi someväline kuin tabletit, mutta prosentuaalisesti näiden käyttö on kuitenkin lähes tasoissa  (17 %). Naiset käyttävät somepalveluita kotona (99 %), opiskelupaikalla (67 %), liikkeessä (63 %) ja kavereilla (59 %). Naisten suosituin väline on tietokone (99 %). Älypuhelinta somepalveluihin käyttää 75 % naisvastaajista, tabletilla tilapäivitykset tarkistaa 14 % ja konsoleilla vain 4 %.

” Joskus tympii, kun ihmiset vain vahtaavat koko ajan puhelintaan ja kuuntelevat puolella korvalla, mitä toisella on asiaa. ”

13_milla_paatelaitteilla

Nuorista jopa 75 % käyttää sosiaalisen median palveluita mobiililaitteella.

98 % vastanneista käyttää sosiaalisen median palveluita kotona. Monet työyhteisöt ovat ottaneet tiukan linjan henkilökohtaisten sosiaalisen median palveluiden käytön osalta työaikana [1]. Tämä saattaa vaikuttaa jo työelämässä vaikuttavien nuorten sosiaalisen median palveluiden käyttöön, jolloin palveluissa vietetty aika painottuu työajan ulkopuolelle.

7_missa_kaytetaan

 

[1] http://yle.fi/uutiset/ei_asiaa_sosiaaliseen_mediaan__osa_tyopaikoista_pitaa_tiukkaa_linjaa_henkiloston_netinkaytossa/6633001