Nuorten motiivit ja sosiaalisen median merkityksellisyys

Tärkein yksittäinen motiivi nuorilla sosiaalisen median käyttöön näyttää olevan uusi tapa kuluttaa aikaa. Hyvin suuri osa vastaajista on saanut kavereita sosiaalisen median kautta. Tähän myös heijastuu se, että somessa nuoret kokevat käytetyn ajan olevan jokseenkin arvokasta. Vastauksista selviää, että sosiaalista mediaa käytetään myös sen takia, koska muutkin sitä käyttävät. Sosiaalisessa mediassa viestitään ja sovitaan ystävien kesken asioista, jolloin nuorille syntyy eräänlainen pakko käyttää palveluita, mikäli haluaa pysyä ajan tasalla kaveripiirissä sovituista asioista. Viestintä on sosiaalista toimintaa, joka vahvistaa yhteenkuuluvuuden tunnetta ja on tuottanut suurelle osalle vastaajista selkeää iloa ja lisävarmuutta. Useat vastaajista ovat saaneet apua erinäisiin ongelmiin ja kokeneet onnistumisen tunteita. Vastaajille sosiaalinen media on ainakin osittain tuottanut myös surua. Vastaajien kohdalla vajaa neljännes on löytänyt seurustelukumppanin sosiaalisen median kautta. Uskaltaisimme väittää, että jatkossa yhä useampi nuori tulee löytämään seurustelukumppanin verkkopalveluiden kautta.

” Jää ulkopuolelle jos ei ole facebookissa. ”

” Somen käyttö on hieno tapa tutustua uusiin ihmisiin, oppia kieltä, suvaitsevaisuutta ja muuta sellaista. ”

” Sosiaalinen media on auttanu mua ainaki löytää kavereita. ”

kysymys_11_prosentit_2

” Nuoret käyttävät liikaa sosiaalista mediaa ja siitä on tullut vallan väline. Se, jolla on eniten tykkääjiä ja seuraajia johtaa imperiumia myös reaalielämässä, jossa kavereita ei saata ollakaan ympärillä yhtään vaan ainoastaan seuraajia ja faneja. ”

sanapilvi_motiivit

Valtamedioissa on viime aikoina uutisoitu jonkin verran sosiaalisen median käyttöä vallan ja hyväksynnän välineenä [1]. Ottaen huomioon, kuinka yksinkertaisia ja yksiselitteisiä monet sosiaalisen median numeerisista mittareista (tykkäykset, kommenttien lukumäärä, jaot, uudelleentwiittaukset jne) ovat, ei ole ihmeellistä, että useat nuoret (ja myös vanhemmat) ajattelevat lukumäärän kertovan merkityksellisyydestä. Mitä suurempi luku tai enemmän kommentteja, sen kiinnostavammaksi, innostavammaksi ja jopa paremmaksi nuoret itseään ja kavereitaan pitävät. Sama trendi on toistunut myös yritysmaailmassa. Useat yritykset metsästävät vain tykkääjämääriä, vaikka selkeästi sosiaalisessa mediassa on kyse hyvin paljon muustakin. Tutkimuksen perusteella nuoriakin ohjaa sisällöntuotannossa hyväksyntään keskittyvä ajattelutapa – kuinka uskallan puhua eri aiheista, miten saan (valtavirran) hyväksynnän ja kuinka minun kommentteihin on helppo samaistua. Toisaalta sosiaalinen media myös ruokkii toista ääripäätä. Trollaaminen, kärjistäminen ja täysin valtavirrasta eriävät kommentit erottuvat joukosta ja saavat reaktioita suuntaan ja toiseen.

kysymys_20_prosentit_2

” Olen nähnyt netissä kulkevia kuviakin muun muassa siitä, miten nuoret ihmiset ovat jättäneet isojakin päätöksiä (abortin, leikkauksen..) sen varaan, että kuinka monta tykkäystä saavat Facebookissa. Äärimmäisen huolestuttavaa, miten nuoret ja ehkä vanhemmatkin antavat muitten ihmisten (ja, isommallatähtäimellä, sosiaalisen median) ottaa vallan omasta elämästään. Sosiaalinen media = hyvä. Sosiaaliseen mediaan kohdistuva riippuvuus = paha. ”

Hyvin usealle nuorelle sosiaalisen median palvelut täydentävät ja rikastavat reaalielämän sosiaalista viestintää. Vain noin viidennes vastaajista sanoo sosiaalisen median osittain tai kokonaan korvanneen reaalielämän sosiaalisen viestinnän ja kanssakäymisen. Sosiaalinen media on selvästi tuonut ujohkoille nuorille mahdollisuuden viestiä aktiivisesti, sillä reilu 30 % vastaajista kertoo olevansa sosiaalisempi sosiaalisen median välityksellä kuin reaalielämässä. Tasan puolet vastaajista kokevat, että sosiaalinen media tuo syvyyttä jo olemassa oleviin kaverisuhteisiin. Väittäisimme myös, että sosiaalinen media edesauttaa ja helpottaa yhteydenpitoa esimerkiksi vieraalla paikkakunnalla asuviin tai muuten hieman vähemmän reaalielämässä normaalisti yhteyttä pitäneisiin ihmisiin. Sosiaalinen media saattaa siis kasvattaa sosiaalista verkostoa. Eri asia on kuitenkin syventääkö se kaikkia suhteita, vai ainoastaan osaa suhteista.

” Nuoret käyttävät liikaa sosiaalista mediaa suhteessa todellisen elämän sosiaaliseen kanssakäymiseen. ”

” Sosiaalinen media rikastuttaa kaverisuhteita ja on käytännöllinen ja edullinen tapa pitää yhteyttä ystäviin. ”

sanapilvi_somen_ja_reaalielaman_suhde

” Olen luonteeltani hieman ujo ja sisäänpäinsuuntautunut, mutta netissä minun on helppo keskustella, koska silloin en ole ihmisten välittömässä läheisyydessä. Täten olen saanut enemmän itsevarmuutta ja sosiaaliset taitoni ovat kehittyneet. Täten olen oppinut olemaan sosiaalisempi myös reaalielämässä. ”

” Sosiaalisessa mediassa on niin hyviä kuin huonoja puolia. Hyviä on esimerkiksi että ihmisten kanssa on helppo/helpompi puhua kuin kasvotusten, mutta kääntöpuolena on että liiallisuuksiin mentäessä se myös vähentää ihmisten oikean elämän kanssakäymistä keskenään. ”

18_some_palveluiden_vaikutus_reaalielaman_suhteisiin

” Luulen että internetin sosiaalisella medialla on positiivinen vaikutus syrjäytyneiden ja syrjäytymisen vaarassa oleville ihmisille. Sosiaalisesta mediasta löytää aina jonkun, jonka kanssa jutella, jolla ei ole liian kiire, edes silloin kun itse on yksinäinen. ”

” Inhoan sosiaalista mediaa sillä se vähentää normaalia sosiaalista elämää ja nuoret käyttää liian paljon aikaa sosiaalisissa medioissa. ”

 

[1] Esimerkiksihttp://www.hs.fi/elama/Sek%C3%A4+teinit+ett%C3%A4+aikuiset+kerj%C3%A4%C3%A4v%C3%A4t+Facebook-statusten+tykk%C3%A4yksi%C3%A4/a1366209367978