Tutkimuksen perusteella lähes kaikki vastaajista käyttävät sosiaalista mediaa sisältöjen lukemiseen ja selaamiseen. Melkein yhtä iso osa vastaajista haluaa tietää, mitä hänelle jo tutut ihmiset tekevät. Molemmat vastausvaihtoehdot ovat siis puhtaasti selaamista ja lukemista, eivät sisällöntuotantoa. Ensimmäinen sisällöntuotantoon liittyvän vastauksen on valinnut noin 80 % vastaajista, eli vastaajat tuottavat sisältöä palveluihin esimerkiksi tilapäivityksen tai kommentin muodossa. Tiedon etsiminen on selvästi mielenkiintoinen asia. Google ei ole enää ainoa paikka, mistä voi etsiä tietoa esimerkiksi tapahtumista, tuotteista tai palveluista. Nuoret myös kysyvät tutuiltaan mielipiteitä ja seuraavat muiden kommentteja.

mita_sosiaalisen_median_palveluissa_tehdaan

Hyvin yleistä on reaaliaikaisen keskustelun käyminen pikakeskustelupalveluiden tai chattien kautta. Pikaviestintä on selkeästi siirtynyt sosiaaliseen mediaan ja tekstiviestin lähettäminen on vähentynyt. Hyvin usea vastaaja myös etsii tietoa häntä itseään kiinnostavista asioista ja jakaa myös muiden tuottamia sisältöjä eteenpäin. Vastauksien perusteella videoiden ja ennen kaikkea musiikin tekeminen on huomattavasti harvinaisempaa kuin tekstisisältöjen ja kuvien ottaminen. Sosiaalinen videonjakopalvelu YouTube on erittäin suosittu nuorten parissa. Silti vain 2 % vastaajista ilmoittaa tekevänsä itse videoita. Nuoret siis katselevat ja kuuntelevat toisten tekemiä videoita ja musiikkia huomattavasti enemmän, mitä itse tekevät. Samankaltaisen seuran etsijöitä on myös verrattain vähän vastaajien keskuudessa. Kuitenkin uusiin ihmisiin haluaa tutustua reilusti yli puolet vastaajista. Pelejä sosiaalisen median palveluissa pelaa noin puolet vastaajista.

mita_teen_palveluissa_uusi

Kysyimme myös vapaan sanan muodossa, mitä nuoret pääsääntöisesti tekevät sosiaalisessa mediassa. Vastaukset noudattivat hyvin pitkälti valmiita vastausehtoja. Musiikin kuuntelu, kavereiden kanssa keskustelu, tiedonetsintä, videoiden katselu, kuvien ottaminen ja katsominen ja tietojen selaaminen tulevat myös tässä selvästi esille.

Miksi sosiaalinen media?

Nuoret näyttävät ensisijaisesti käyttävän sosiaalista mediaa jo tuttujen ihmisten kanssa keskusteluun. Nuoret selvästi käyttävät sosiaalisen median palveluita siksi, koska muutkin nuoret käyttävät. Ryhmäytyminen ja yhteenkuuluvuus on nuorille tärkeää. Sosiaalisesta mediasta tulee nuorten vastausten perusteella varsin helposti tapa. Nuorille sosiaalinen media alkaa olla selvästi yksi asia muiden joukossa. Palveluiden käyttö on vakiinnuttanut roolinsa ja merkityksellisyytensä jokapäiväisessä elämässä hyvin monen nuoren elämässä. Vapaan sanan vastausten perusteella sosiaalisen median palveluiden käyttö voi myös olla varsin addiktoivaa.

” Sosiaalinen media on tärkeä yhteydenpitoväline toisiin ihmisiin, mutta monet voivat koukuttua siihen. Tärkeämpää ihmisen mielenterveyden kannalta olisi tavata live-elämässä muita, mutta some voi täydentää ihmisten välisiä kommunikointitapoja. ”

miksi_nuoret_kayttavat_sosiaalista_mediaa

” Sosiaalinen media luo nuorille paineita. ”