Esittely

Tämä verkkosivusto on omistettu vuoden 2022 alussa tehdylle kyselylle suomalaisten nuorten ja nuorten aikuisten sosiaalisen median käytöstä. Katsauksen pohjana on koko Suomen kattava kysely, joka toteutettiin yhteistyössä Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuuripalveluiden kanssa. Toteuttajana on oululainen selaimella käytettäviin ohjelmistoihin keskittynyt Ebrand Group Oy.

Kyselyn vastaajina olivat 13-29 -vuotiaat Suomessa asuvat ihmiset ja kyselyaineisto kerättiin verkkoon toteutetun verkkokyselylomakkeen avulla vuoden 2022 helmi-maaliskuun välisenä aikana. Kyselyyn osallistui yhteensä 2653 vastaajaa eri puolilta Suomea.

Olemme selvittäneet vuosina 2019, 2016, 2015 ja 2013 nuorten sosiaalisen median käyttöä. Vertailun helpottamiseksi tämän vuoden kysely ja myös tämän sivuston rakenne noudattelee pitkälti edellisten katsauksien toteutusta. Suosittelemme ensin tutustumaan edellisvuosien toteutuksiin, sillä siellä esitetyt asiat ovat edelleen ajankohtaisia ja vertailukelpoisia.

Vuoden 2019 tulokset löydät tästä. Vuoden 2016 tulokset löydät täältä. Vuoden 2015 tulokset löydät täältä. Vuoden 2013 tulokset löydät täältä.

Lopputuloksena kyselystä on ilmaisessa jakelussa oleva ja helppolukuinen verkkosivuston muotoon tehty kooste, jota parhaillaan luet. Sivusto on toteutettu responsiivisesti, joten pienemmillä näytöillä sisällysluettelo piiloutuu oikealla olevan menu-ikonin taakse. Valitut kuvat avautuvat isommaksi modaliin niitä klikkaamalla.

Viittaaminen tähän kyselyyn

Suomessa asuvien 13-29 -vuotiaiden nuorten sosiaalisen median palveluiden käyttäminen ja läsnäolo (2022) jonka tekijä on Ebrand Group Oy & Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuuripalvelut on lisensoitu Creative Commons Nimeä-Ei muutoksia-Epäkaupallinen 3.0 Muokkaamaton -lisenssillä.
Teos on muunnelma teoksesta https://wordpress.ebrand.fi/somejanuoret2022.

Käytännön asioita

Tällä sivustolla on selvitetty Suomessa asuvien 13-29 -vuotiaiden nuorten sosiaalisen median palveluiden käyttämistä ja läsnäoloa vuonna 2022. Tämä verkkosivusto on pyritty tekemään ”kansantajuiseksi” ja helppolukuiseksi. Edellisten toteutuksien mukaisesti olemme käyttäneet runsaasti nuorten omia vastauksia suorina lainauksina. Näin nuorten ideat ja ajatukset pääsevät paremmin esille. Lainauksia ei ole missään tilanteessa muokattu millään lailla. Tunnistat vastaajien kommentit tästä tyylistä:

” Tämä voisi olla suora lainaus. ”

Kyselyä jaettiin eteenpäin vastaajille suomalaisten nuorten suosiossa olevien verkkopalveluiden kautta sekä suoraan moniin oppilaitoksiin, kouluihin ja yliopistoihin. Kyselyn jakamisessa olivat suurena apuna muutamat yliopistot ja ammattikorkeakoulut, jotka informoivat opiskelijoitaan osallistumaan kyselyyn. Lisäksi kyselyä jaettiin suoraan Oulun lukiolaisille sekä yläkoulun opiskelijoille. Kyselylomake oli mahdollista täyttää ainoastaan suomen kielellä. Kyselyyn vastaaminen on aina täysin vapaaehtoista. Kyselyn avulla pyrittiin saamaan vastauksia seuraaviin pääkysymyksiin:

– Missä sosiaalisen median ympäristöissä ja palveluissa 13-29 –vuotiaat nuoret liikkuvat ja toimivat?

– Sosiaalinen media, häiriökäytös ja kiusaaminen, kuinka yleistä se on ja miten nuoret sen kokevat?

– Miten korona-aika on vaikuttanut nuorten sosiaalisen median käyttöön?

– Millaisia muutoksia sosiaalisen median käytössä on ollut vuosien 2013 – 2022 aikana?

– Millaisia trendejä sosiaalisen median palveluissa ja yhteisöissä on odotettavissa tulevaisuudessa?

Tiivistetyt tulokset löytyvät tästä.

» Tiivistelmä

Keskustelua toivotaan käytävän sosiaalisessa mediassa hashtageilla #Somejanuoret ja #somejanuoret2022

Tuloksien analysointi ja tämän verkkosivuston toteutus:

Jukka Weissenfelt ja Juho Nisula

info(a)ebrand.fi

Ebrand Group Oy – Ohjelmistotalo, joka hallitsee myös somen