2. Suosituimmat sosiaalisen median palvelut

Kyselyn mukaan nuoret ovat usein mukana sosiaalisen median palveluissa, koska siellä ovat kaikki tai ainakin osa jo olemassa olevia ystäviä. Sosiaalista mediaa käytetään siis ensisijaisesti keskusteluvälineenä jo olemassa olevien tuttujen ja ystävien välillä. Sosiaalisen median käyttäminen tietolähteenä tuntuu nuorille vaivattomalta tavalta kysyä puolueetonta mielipidettä asioista omilta ystäviltään tai muilta käyttäjiltä.

Palveluita on helppoa ja mukavaa käyttää tiedon etsintään sekä yhteydenpitoon, mutta kyselyssä tuli myös esille, että sosiaalisen median palveluiden käytöstä on usein tullut ainoastaan vain tapa. Ystävien kommentit, tykkäämiset, kehut ja haukut ovat myös tärkeää nuorille heidän palveluihin tuotetusta sisällöstä. Nuoret lisäävät palveluihin valokuvia, videoita sekä omia ajatuksiaan, ja heille on tärkeää, millaisen vastaanoton heidän lisäämä materiaali saa ystäviltä, tutuilta ja seuraajilta.

Kysyimme, mitä palveluita suomalaiset nuoret käyttävät. Valitsimme kysymykseen ison listan tunnettuja ja kyselyissä ja käyttäjätilastoissa olevia sosiaalisen median palveluita. Listan järjestys arvottiin jokaisessa kyselyssä satunnaiseksi, jolla halusimme varmistaa, että tunnetuimmat palveluiden nimet eivät pomppaa voimakkaammin esille. Vastaajilla oli myös mahdollisuus kertoa listaamattomista palveluista ja niiden käytöstä. 

Kyselyn mukaan suomalaisnuorten suosituimmat sosiaalisen median palvelut ovat WhatsApp, YouTube, Instagram, Spotify, Snapchat, TikTok, Facebook, Discord, Pinterest ja Jodel. Kyselyyn vastanneista peräti 93 % käyttää WhatsAppiaYouTubea 88 % ja Instagramia 82 %. Spotify on neljäs 80 % käyttöasteella. Snapchatia käyttää 75 % vastaajista. Tämän jälkeen palveluiden suosio selvästi hajaantuu. TikTokia käyttää 57 % vastaajista, Facebookkia 46 %, alunperin pelikäyttöön lähinnä tarkoitettu chat-palvelu Discordia 43 %, Pinterestiä 39 %, paikkatietopalveluiden kunniaa ylläpitävää Jodelia 35 %, Steamia 28 % ja perinteistä sosiaalisen median foorumia muistuttavaa Redditiä 27 %.

Facebookin käyttö jatkaa hiipumista koko ikäryhmässä. Vuonna 2013 vastaajista 92 % käytti Facebookia. Vielä vuonna 2016 vastaajista 81 % käytti Facebookia. 2019 lukema oli 57 % ja nyt ensimmäistä kertaa alle 50 – 46 %.

” FB on nykyään tullut aikuisten paikka, joten sellainen some on hyvä missä voi löytää samanikäisiä ihmisiä ja voi lisäillä kuvia ja kertoa kommentteja. Myös [palvelun] ulkoasulla on väliä. ”

Alla on kaksi erilaista esitystapaa nuorten sosiaalisen median palveluiden käytöstä vuonna 2022. Ensimmäinen on pylväsdiagrammi. Tässä taulukossa prosenttiosuus olisi ollut 100 %, jos jokainen vastaaja olisi valinnut esimerkiksi WhatsApp-palvelun. Toinen esitystapa on pinta-alamalli. Mitä isompi pinta-ala palvelulla on, sitä useampi valitsi kyseisen palvelun. Pinta-ala mallista nähdään varsin selvästi, että hyödyntämällä muutamaa palvelua saadaan todennäköisesti saavutettua hyvin iso osa nuorista.

Suosituimmat palvelut nuorten keskuudessa. Klikkaa kuvaa avataksesi sen modaliin.

Alla olevassa kuvassa on esitetty seitsemän suosituimman sosiaalisen median palvelun (WhatsApp, YouTube, Instagram, Snapchat, Spotify, Facebook ja TikTok) käyttöä eri ikäryhmien välillä. Kuvasta voidaan päätellä, että WhatsApp on hyvin paljon käytetty palvelu jokaisessa ikäryhmässä. Facebook on edelleen varsin suosittu 20 v+ ikäryhmässä. Instagramin käyttö sukeltaa varsin mielenkiintoisesti 24 v kohdalla. Myös YouTuben käyttö laskee 24 vuodesta ylöspäin mentäessä. YouTube ei ole enää suosituin palvelu missään ikäryhmässä. WhatsApp on suosituin palvelu jokaisessa ikäryhmässä. TikTok on erityisesti kohderyhmän nuorimpien suosiossa ja sen käyrä laskee koko ajan iän mukana. SnapChat myös sukeltaa mielenkiintoisesti 24 v ikäryhmästä ylöspäin mentäessä.

Facebookin ja tämän vuoden toteutuksessa, TikTokin, käyrät ovat melkein päinvastaiset, eli TikTokin käyttöaste näyttää romahtavan 20 vuoden jälkeen. Facebookin käyttöaste nousee hiljalleen yli 60 % käyttöasteelle 22 vuoden jälkeen. YouTube ja WhatsApp ovat tasaisesti suosituimmat palvelut melkein jokaisen ikävuoden kohdalla.

” WhatsApp on tällä hetkellä ehdottomasti tärkein, ja siitä olisi vaikeinta luopua. Lähinnä sen vuoksi, että kaikki käyttävät WhatsAppia ja 98 % sähköisestä kommunikaatiosta kavereiden, perheen yms. kanssa tapahtuu sen välityksellä. Kerran tai pari kuussa laitan tekstiviestin, mutta muuten aina WA. ”

” Snapchat, käytännössä kaikki ikätoverini käyttää sitä sen nopeatahtisuuden, intiimisyyden ja kätevyyden takia. ”

Jos tarkastellaan palveluita kärjen takana, löytyy sieltä muutamia mielenkiintoisia nimiä. Discord lienee tämän vuoden suurin nousija ja se on sijalla 8. (43 %). Vuonna 2019 Discordia käytti 23 % vastaajista. Myös vanha tuttu Pinterest (39 %) on tämän vuoden tuloksissa 9. Twitterin sijoitus listalla on pysynyt varsin vaakana vuodesta toiseen. Se on tänä vuonna listan 14. Twitterin prosenttiosuuden laskusuhdanne näyttää pysähtyneen. Jodel on tämän vuoden selviä nousioita, ollen 10. (35 %), Steamin käyttöaste on 28 %, Reddit on sijalla 12. (27 %), viime vuosien suosikki Facebook Messenger on 15. (20 %), VSCO löytyy sijalta 18. (11 %), SoundCloud 19. (9 %) ja Tinder 20. (7 %).

Listaamattomat palvelut

Listaamattomista palveluista esiin nousivat Netflix, Wattpad, Signal, Yubo, Storygraph, Slack, YouTube Music, Bookbeat, ArchiveOfOurOwn / AO3, Wilma, Letterboxd, Tellonym ja Yle-Areena. Vuoden 2019 listaamattomissa palveluissa jo suuresti esillä ollut Wattpad olisi tietysti kuulunut tämän vuoden palvelulistaukseen jo mukaan. Ensi kerralla sitten.

” Foorumiroolipeli (olivat iso juttu vuonna 2007 ja olen pelaillut siitä asti), näissä siis kirjoitetaan vuoron perään tarinaa hahmoilla, jotka on itse keksitty roolipelin adminin luomaan maailmaan. Lisäksi jutustellaan foorumilla kuulumisista ja roolipelimaailmaan liittyvistä asioista. Tämä on ehkä jo kuoleva taiteenlaji, mutta kehittää mielikuvitusta ja äidinkielen taitoja. ”

” Wattpad, Signal, Yubo, Tellonym ”

Palveluissa käytetty aika

Kysyimme nuorilta avoimena tekstikysymyksenä, mitä palveluita he käyttävät ajallisesti eniten. Nuoret viettävät eniten aikaa kyselyn mukaan palveluissa TikTok, Instagram, YouTube, Snapchat, WhatsApp ja Discord. TikTok tekee siis varsin näyttävän nousun suosituksi palveluksi suomessa. TikTokin lyhytvideot ovat toki levinneet myös muihin palveluihin. Kärki muistuttaa muilta osin suosituimpien palveluiden listaa.

Tärkeimmät sosiaalisen median palvelut

Vastaajien mukaan tärkein somepalvelu on hiuksen hienosti WhatsApp. Seuraavana WhatsApp:n kannoilla tulee Snapchat. Tämän jälkeen tulevat Instagram, YouTube ja TikTok. Palveluista Instagram, Snapchat, WhatsApp, YouTube ja TikTok ovat selkeästi kärjessä kun kysyttiin, missä palvelussa nuoret ovat läsnä vuoden kuluttua. Spotify saa hieman enemmän kannatusta, kuin Facebook ja Discord.

Nuoret selvästi arvostavat palveluiden hyvää käytettävyyttä ja toisaalta taas hyvässä palvelussa tulee olla paljon tuttuja. Nuorten mukaan hyvä sosiaalisen median palvelu on a) helppo käyttää (82 % vastaajista), b) saatavilla älypuhelimelle (79 %) ja c) siellä on paljon tuttuja ja kavereita (57 %). Palvelun suomenkielisyys ei ole ollut nuorille kynnyskysymys, sillä vain 19 % piti suomenkielisyyttä hyvän palvelun määritelmänä. Tulokset ovat hyvin samankaltaiset kuin vuonna 2019. Merkittävin muutos näkyy ’Siellä on paljon tuttuja/kavereita’ -vastauksen kohdalla joka on pudonnut vuoden 2019 66 prosentista 57 prosenttiin.

” Snapchat ja whatssapp, koska ne on paikkoja joilla pidän eniten yhteyttä ihmisiin. Facebook on sitten taas enemmän ajanviete, mutta ois siitäkin aika vaikea luopua. ”

” Palvelussa on samanhenkisiä käyttäjiä ja siellä on kiinnostavaa sisältöä ”

” Pidän sellaisita sovelluksista eniten, jotka ovat anonyymejä ja joista ei saa helposti bännejä mutta että siellä kuitenkin huolehditaan sisällöstä kuten Jodelissa tehdään kun taas Discordissa ei ja sitä en sen takia käytäkkään.. ”

” Palvelusta löydän muita ihmisiä, jotka nauttivat kanssani samoista asioista ”

13-17 -vuotiaat

13-17 -vuotiaat käyttävät kyselyn mukaan eniten WhatsApp (93 %). Seuraavina tulevat viime vuoden ykkönen YouTube, Snapchat, Instagram ja Spotify. Facebookin käyttöaste vastaajien osalta on enää vain 32 % tässä ikäryhmässä. Vuonna 2019 41 % vastaajista käytti Facebookia. Tässä ryhmässä esille pääsevät myös reaaliaikaiseen suoratoistoon keskittynyt Twitch ja kommunikointiin käytettävä chat / VoIP-sovellus Discord. Huomioitavaa on että molemmat palvelut ovat erityisesti videopelaajille suunnattuja, mutta toki ovat laajentaneet myös muihin kategorioihin.

” Tiktok ja snapchat. Koska jos minulla on tylsää katson tiktokkeja ja teen myös itse niitä. Ja snapchat koska juttelen kavereille. ”

” Instagram, koska se on inspiroiva ja feediin tulee vain sellaisia päivityksiä, joita seuraan. Instagramin avulla pysyn ajan tasalla kaikesta, koska siellä näen stooreja, näen kuvia ja voin lukea postauksia. ”

18-22 -vuotiaat

18-22 -vuotiaiden eniten käytetty sosiaalisen median palvelu oli WhatsApp, jota käytti peräti 94 % vastaajista. WhatsAppin kannoilla tulee YouTube. Instagram on kolmanneksi suosituin. Instagram, Snapchat, Spotify ja TikTok tulevat ennen Facebookia. Facebookia käyttää reilu 48 % tämän ikäryhmän vastaajista, lukema oli vuonna 2019 65 %. Listan kärkiviisikko on muuttunut hämmästyttävän vähän vuodesta 2019.

” Whatsapp ja Discord ovat tärkeitä, sillä niiden kautta olen yhteydessä ihmisiin. Varsinkin Whatsappista olisi vaikea luopua, sillä lähes kaikki sosiaaliset kontaktini käyttävät sitä ja se onkin pääasiallinen yhteydenpitovälineeni ihmisiin. Tiktokia käytän myös paljon ja se on minulle tärkeä, sillä sen kautta pystyn kokemaan yhteisöllisyyttä ja yhteenkuuluvuuden tunnetta jopa tuntemattomien ihmisten kanssa. ”

” Merkittävin varmaankin Snapchat, ystävien kanssa tekemisissä, mutta myös helppo tutustua uuteen ihmiseen. Vaikein luopua olisi varmaankin Youtube, koska siellä on itselle tärkeitä yhteisöjä, sekä persoonia jotka inspiroivat. ”

23-29 -vuotiaat

23-29 -vuotiaiden listaa johtaa, vuoden 2019 tapaan WhatsApp (92 %). Facebook on tippunut tässä ryhmässä toisesta viidenneksi 69 % käyttöasteella, vuonna 2019 80 % käytti palvelua. YouTuben 83 % kannatus hieman vähäisempää verrattuna muihin ikäryhmiin. Kolmantena tulee Instagram, jota seuraa Spotify, Facebook ja Facebook Messenger. Snapchat on muihin ikäryhmiin verrattuna varsin vähän edustettuna, ikäryhmän kolme vastaajista 59 % käyttää palvelua.

” Whatsapp lienee tärkein omalla vapaa-ajalla, koska sitä kautta tavoitan läheiseni parhaiten. Töissä Instagram/Facebook on ehdottomasti tärkein, koska markkinointi. ”

” 1. Instagram, 2. Facebook, 3. Whatsapp 1. estetiikka, yhteydenpito, vertaistuki, kannanotot, oppiminen; 2. tapahtumakalenteri, artikkelit ja päivitykset; 3. edukas yhteydenpito ”

Miehet

Alla on miesten valitsemat suosituimmat palvelut. Suosituimmat palvelut miehillä ovat YouTube (89 %), WhatsApp (86 %), Spotify (72%), Snapchat (68 %), Instagram (68 %) ja Discord (65 %). Huomionarvoista on TikTokin asema kahdeksantena. Naisiin verrattuna peleihin liittyvät peli/kommunikaatioalusta Steam, pelistriimaukseen kehitetty Twitch ja chat/puhe/videokeskustelupalvelu Discord löytyvät TOP kympistä. Steamin 56 % käyttöaste on miehillä korkea. Twitter ei pääse miehillä TOP kymppiin ollen 12. Monipuolinen ja verrattain perinteinen keskustelufoorumi Reddit sieltä löytyy. Facebook (40 %) jää tänä vuonna TOP kympin ulkopuolelle, ollen 11.

” Youtube, käytän sitä eniten, koska siellä ei tarvitse kertoa omaa mielipidettä ja voi vaan katsoa hyvi videoita. ”

” Steam, koska tykkään pelata. Todennäköisesti myös Discord, koska viestittelen paljon kaverieni kanssa. ”

Naiset

Naisten suosituimmat palvelut ovat kyselyn mukaan WhatsApp (96 %), Instagram (89 %), YouTube (87 %), Spotify (84 %) ja Snapchat (80 %). Mielenkiintoisin havainto naisista on, että Instagram on jopa toiseksi suosituin palvelu. Facebook on naisissa seitsemäs. Miehiin verrattuna kärkilistalla ovat myös kuva/ideapalvelu Pinterest ja”hyperlokaali” paikkasidonnainen keskustelupalvelu Jodel. Discord on miehillä huomattavasti suositumpi kuin naisilla. Instagram on edelleen naisilla selvästi suositumpi kuin miehillä (89 % vs. 68 %. Vuonna 2019 lukemat olivat 87 % vs. 67 %. Vuonna 2016 ero oli (78 % vs. 56 %).

” Tik tok, snapchat ja instagram Palvelut ovat minulle tärkeitä, koska tiktokista löytyu hauskoja videoita ja niitä on mukava katsoa. Snapchatissa voin jutella kavereiden kanssa. Ja instagrammissa nään kavereiden kuvia ja julkkisten kuvia. ”

” Tärkeimmäksi nimeäisin päivittäisessä käytössä olevat snapchatin ja whatsappin koska niillä keskustelen kavereitteni kanssa ja whatsapissa on esim koulun ryhmächattejä joissa kiertää tärkeää tietoa, ja yleisesti sitä käytetään tekstiviestin korvikkeena nykyään. Vaikein olisi luopua varmasti snapchatistä ja instagramista, koska ne ovat lähipiirissä paljon käytössä ja tuntuisi että jää paitsi jostain jos ei käyttäisi niitä. ”

Vertailu vuosien 2019, 2016, 2015 ja 2013 kyselyihin

Suosituimpien palveluiden osalta WhatsApp, YouTube, Instagram, Spotify ja Snapchat ovat säilyttäneet asemansa varsin hyvin 2019 tuloksista. YouTube on ollut tasaisesti erittäin suosittu eri kyselyiden välillä. Snapchat on ollut suurin nousija vuodesta 2015 alkaen. Myös Instagramin käyttöaste on noussut varsin tasaisesti vuosien välillä. Spotifyn käyttö on noussut 8 % vuoden 2019 vastauksista. WhatsAppin nousu oli huimaa vuosien 2013 ja 2015 välillä, nyt sen asema tuntuu horjumattomalta. Edes Facebookin (tai Metan) tekemä kauppa ei tunnu vaikuttavan palvelun suosioon suomessa. TikTok on noussut varsin vahvasti suosituksi palveluksi Suomessa. Nousu oli jo vuonna 2019 havaittavissa 13-vuotiaiden ryhmässä.

« Nuoret ja ajankäyttö   |  » Sosiaalisen median käyttötavat

***

Kyselyyn viittaaminen

Suomessa asuvien 13-29 -vuotiaiden nuorten sosiaalisen median palveluiden käyttäminen ja läsnäolo jonka tekijä on Ebrand Group Oy & Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuuripalvelut on lisensoitu Creative Commons Nimeä-Ei muutoksia-Epäkaupallinen 3.0 Muokkaamaton -lisenssillä.
Teos on muunnelma teoksesta https://wordpress.ebrand.fi/somejanuoret2022.

Tuloksien analysointi ja tämän verkkosivuston toteutus:

Jukka Weissenfelt ja Juho Nisula

info(a)ebrand.fi

jukka(a)ebrand.fi

Ebrand Group Oy – Ohjelmistotalo, joka hallitsee myös somen