Tiivistelmä

Kyselyn vastaajina olivat 13-29 -vuotiaat Suomessa asuvat ihmiset ja kyselyaineisto kerättiin verkkoon toteutetun verkkokyselylomakkeen avulla vuoden 2022 helmi-maaliskuun välisenä aikana. Kyselyyn osallistui yhteensä 2 653 vastaajaa eri puolilta Suomea.

Tämän kyselyn 19,2-vuotias keskivertonuori käyttää Internetiä 35-42 tuntia viikossa, joista sosiaalisen median palveluita noin 15 – 20 tuntia viikossa. Sosiaalisen median palveluiden käyttö painottuu selkeästi klo 15-01 väliseen aikaan. Yleisin aika nuorilla on käyttää sosiaalista mediaa iltaisin klo 18-21 välisenä aikana. Sosiaalinen media vaikuttaa arkipäiväistyneen, sitä käytetään nyt vähemmän aamuisin kuin vuoden 2019 kyselyssä. Toki nykyisin koulut ja oppilaitokset rajoittavat puhelinten käyttöä oppituntien aikana.

Palveluita käytetään ensisijaisesti kotona, mutta myös opiskelupaikalla, mobiililaitteella liikkeessä ja kaverin luona. Nuorista 97 % käyttää sosiaalisen median palveluita älypuhelimella – luku on pysynyt samana vuodesta 2019. Sosiaalisen median palveluiden käyttö on kyselyn mukaan varsin iso osa kaikesta Internetissä käytetystä ajasta.

Suosituimmat palvelut

Kyselyn mukaan suomalaisnuorten suosituimmat sosiaalisen median palvelut ovat WhatsApp, YouTube, Instagram, Spotify, Snapchat, TikTok, Facebook, Discord, Pinterest, Jodel ja Steam. Kyselyyn vastanneista peräti 93 % käyttää WhatsAppiaYouTubea 88 % ja Instagramia 82 %.


Facebookin käyttö jatkaa hiipumista koko kyselyn kohderyhmässä. Vuonna 2013 vastaajista 92 % käytti Facebookia. Vielä vuonna 2016 vastaajista 81 % käytti Facebookia. Vuonna 2019 lukema oli 57 %.  Nyt alle puolet eli 46 % vastaajista käyttää palvelua. Facebook mahtuu Top 5:een vain vanhimmassa vertailuryhmässä eli 23 – 29 vuotiaissa, jossa se on 5. (69 %).

Suosituimmat palvelut nuorten keskuudessa. Klikkaa kuvaa avataksesi sen modaliin.

Nuoret viettävät eniten aikaa kyselyn mukaan palveluissa TikTok, Instagram, YouTube, Snapchat, WhatsApp ja Discord. TikTok tekee siis varsin näyttävän nousun suosituksi palveluksi suomessa. TikTokin lyhytvideot ovat toki levinneet myös muihin palveluihin.

Vastaajien mukaan tärkein somepalvelu on hiuksen hienosti WhatsApp. Seuraavana WhatsApp:n kannoilla tulee Snapchat. Tämän jälkeen tulevat Instagram, YouTube ja TikTok. Palveluista Instagram, Snapchat, WhatsApp, YouTube ja TikTok ovat selkeästi kärjessä kun kysyttiin, missä palvelussa nuoret ovat läsnä vuoden kuluttua. Spotify saa hieman enemmän kannatusta, kuin Facebook ja Discord.

Alla olevassa kuvassa on esitetty seitsemän suosituimman sosiaalisen median palvelun (WhatsApp, YouTube, Instagram, Spotify, Snapchat, TikTok ja Facebook) käyttöä eri ikäryhmien välillä. Kuvasta voidaan päätellä, että WhatsApp ja myös YouTube ovat hyvin paljon käytettyjä palveluja jokaisessa ikäryhmässä. Facebookin käyttö on yli 70 % enää 25 – 29 vuotiaiden vastaajien parissa. 

Suurimman nousun vuoden 2019 kyselystä on tehnyt TikTok. Vuonna 2019 TikTok oli palvelulistauksessa sijalla 20 (9 %) ja nyt siis sijalla kuusi (57 %). Instagramin käyttö sukeltaa varsin mielenkiintoisesti 24 vuoden kohdalla. Vuonna 2019 sukellus oli 20 vuotiailla. YouTuben käyttö laskee hieman 24 vuodesta vanhempiin mentäessä. Vuodesta 2019 poiketen WhatsApp on suosituin palvelu jokaisessa ikäryhmässä. Spotifyn asema on suomessa vankka.

Somepalveluiden käyttö

Vajaa 34 % vastaajista on kokenut ainakin jonkinasteista kiusaamista sosiaalisen median palveluissa. Kasvua vuoden 2019 vastauksista on noin 10 % ja vuoden 2016 vastauksista on valitettavasti noin 20 prosenttiyksikköä. Edelleen vain reilut kaksi prosenttia tunnustaa kiusanneensa varmuudella toisia. Yli 77 % on sitä mieltä, että ei ole millään tavalla kiusannut toisia. Kuitenkin 75 % on nähnyt sosiaalisessa mediassa toisten kiusaamista. Kiusaaminen on tämän kyselyn mukaan valitettavasti lisääntynyt.

Edelleen lähes 90 % vastaajista pitää somessa tapahtuvaa kiusaamista helpompana kuin arkielämässä. Noin 64 % vastaajista tietää, miten kiusaamiseen somessa voi puuttua. Vain 43 % on kuitenkin puuttunut kiusaamiseen. Onkohan kyse siitä, jos kiusaaminen ei kohdistu itseensä, niin siltä on helpompi ummistaa silmät?

Noin 88 % vastaajista on myös sitä mieltä, että somessa on pienempi kynnys trollata ja härnätä kuin arkielämässä. Tämän mahdollistavat mm. anonyymisti ja nimimerkillä toimiminen.

Uutena alakategoriana kysyimme eristämisestämisesta, ignooraamisesta ja seksuaalisesta- tai muusta häirinnästä. Jopa 72 % vastaajista onkin havinnut jonkinlaista eristämistä somessa. Seksuaalista- tai muuta häirintää ja epätoivottua käytöstä on todistanut 74 % vastaajista. Lukemat ovat valitettavan suuria.

Kyselyn perusteella lähes kaikki vastaajista käyttävät sosiaalista mediaa sisältöjen lukemiseen, selaamiseen ja tykkäämiseen. Suuri osa (78 %) käyttäjistä myös kuuntelee musiikkia somepalveluiden avulla (mm. YouTube ja Spotify). Iso osa vastaajista haluaa tietää, mitä hänelle jo tutut ihmiset tekevät. Edellä mainitut asiat ovat siis puhtaasti tiedon selaamista, musiikin kuuntelua ja lukemista, eivät sisällöntuotantoa. Ensimmäisen sisällöntuotantoon liittyvän vastauksen on valinnut 48% vastaajista, eli vastaajat keskustelevat tuttujen ja ystävien kanssa reaaliaikaisesti. Tekstipohjainen sisällöntuotanto eli tilapäivitykset ja kommentointi saavat enää alle 28 % – vielä vuonna 2016 ne olivat 45 %:n suosiossa ja vuonna 2015 vastaava luku oli yli 50 %.

Blogien kirjoittaminen näyttää olevan edelleen varsin harvojen valinta. 3 % kaikista vastaajista kirjoittaa omaa blogia. Blogimainen itsestä tai tietystä aihealueesta kertominen tai puhuminen ei tietysti ole mihinkään hävinnyt, vaan se on sirpaloitunut mm. videoblogien ja pikavideoiden YouTubeen, kuvatarinoiden Instagramiin ja pikavideoihin Snapchatiin ja TikTokkiin.

Nuoret keskustelevat sosiaalisessa mediassa mieluiten yksityiskeskusteluissa. Toisaalta, myös pienet ryhmät (1 – 5 henkilöä) saavat paljon kannatusta. Vastauksissa seuraavana nuoret keskustelevat mielellään pienissä ryhmissä aina kohti täysin julkista keskustelua. Julkiset foorumit ovat hieman kasvattaneet suosiotaan tässä vastaajajoukossa. Myös 5-10 henkilön ryhmien suosio on hieman vähäisempää kuin vuonna 2019.

Kyselyn mukaan reilut 77 % vastaajista ymmärsi täysin, että sisällöt ovat löydettävissä esimerkiksi Googlen haun kautta vuosienkin jälkeen. Kaikki eivät tiedosta, minkälaista vahinkoa epäasialliset sisällöt voivat aiheuttaa joko käyttäjälle itselleen tai sisällön kohteelle. Kyselyn vastausten perusteella hyvin moni nuori pyrkii nykyisin harkitsemaan sisältöjään hieman enemmän kuin ennen.

Kysyimme, mitä verkkomedioita nuoret pitävät luotettavana ja hyvän sisällön lähteinä. Vastaajista 88 % pitää Yle.fi:tä luotettavana. Seuraavana ovat maakuntien ja eri alueiden paikallislehdet – tai niiden verkkosisällöt (73 %). Wikipediaa pitää luotettavana edelleen vain 44 % vastaajista. ”Vaihtoehtomedioita” pitää luotettavana edelleen 3 % vastaajista.

Kyselyssä peräti 79 prosenttia vastaajista oli sitä mieltä, että sosiaalisen median käyttöä tulisi opettaa nuorille kotona tai koulussa/oppilaitoksessa.  Nousua on vuoden 2019 kyselyyn peräti 10 prosenttiyksikköä. Vastaajista 19 % oli sitä mieltä, että sosiaalisen median käyttöä ei ole tarpeellista opettaa, vaan jokainen saa opetella palveluiden käyttöä itse. Erityisesti nuoret toivoivat, tuttuun tapaan, ”netiketin” opetusta, eli miten netissä ja myös sosiaalisen median palveluissa tulisi käyttäytyä. Uutena trendinä oli huoli henkilötietojen jakamisesta.

Minitiivistelmä

 • Tämän kyselyn 19,2-vuotias keskivertonuori käyttää sosiaalisen median palveluita noin 15 -20 tuntia viikossa. Sosiaalisen median palveluiden käyttö painottuu selkeästi klo 15-01 väliseen aikaan. Suosituin aika nuorilla sosiaalisessa mediassa on klo 18-21 välisenä aikana.
 • Hyvin usealle nuorelle sosiaalisen median palvelut täydentävät ja rikastavat reaalielämän sosiaalista viestintää. Nuoret näyttävät ensisijaisesti käyttävän sosiaalista mediaa jo tuttujen ihmisten kanssa keskusteluun pienissä eli 1 – 5 henkilön ryhmissä. Julkiset foorumit ovat hieman kasvattaneet suosiotaan tässä vastaajajoukossa. Myös 5-10 henkilön ryhmien suosio on hieman vähäisempää kuin vuonna 2019.
 • Suosituimmat nuorten käyttämät sosiaalisen median palvelut ovat WhatsApp, Youtube, Instagram, Spotify, Snapchat ja TikTok.
 • Nuoret viettävät eniten aikaa kyselyn mukaan palveluissa TikTok, Instagram, YouTube, Snapchat ja WhatsApp.
 • Vastaajien mukaan tärkeimmät somepalvelut ovat Whatsapp, Snapchat, Instagram, YouTube ja TikTok.
 • Palveluista Instagram, Snapchat, WhatsApp, YouTube ja TikTok ovat selkeästi kärjessä kun kysyttiin, missä palvelussa nuoret ovat läsnä vuoden kuluttua.
 • Nuorista jopa 97 % käyttää sosiaalisen median palveluita älypuhelimella.
 • Lähes 34 % vastaajista on kohdannut jonkinasteista kiusaamista sosiaalisen median palveluissa. Kasvua vuoden 2019 vastauksista on valitettavasti noin 10 prosenttiyksikköä. Vuoden 2016 vastauksiin kasvua on peräti 20 %. Jopa 72 % vastaajista onkin havinnut jonkinlaista eristämistä somessa. Seksuaalista- tai muuta häirintää ja epätoivottua käytöstä on todistanut 74 % vastaajista
 • Suomalaiset nuoret pääsääntöisesti lukevat, tykkäävät ja ”peukuttavat” sisältöjä sekä katsovat erilaisia sisältöjä sosiaalisen median palveluissa.
 • Nuoret käyttävät keskimäärin noin yhdeksää eri sosiaalisen median palvelua.
 • Kyselyssä peräti 79 prosenttia vastaajista oli sitä mieltä, että sosiaalisen median käyttöä tulisi opettaa nuorille kotona tai koulussa/oppilaitoksessa.

Finnish youngsters and social media 2022

We had 2 653 participants aged 13-29 from all-around Finland to answer about their social media usage and behavior.

 • Average Finnish youngster of this survey is 19,2 years old and uses social media about 15 – 20 hours a week. The use of social media services clearly focus on the period between 3 pm to 1 am. The most popular time for young people in social media services is at 6-9 pm.
 • The most popular social media services are WhatsApp, Youtube, Instagram, Spotify, Snapchat and TikTok.
 • The most important services according to participants are Whatsapp, Snapchat, Instagram, YouTube and TikTok.
 • Many youngsters feel that social media services complement and enrich the social communication of real life. Young people seems to have conversation in social media with already familiar persons.
 • 97 % of Finnish youngsters use social media with their smart phone.
 • Up to 34 % of the participants have experienced some sort of bullying or unwanted behaviour in social media services. The number has unfortunately increased by 10 % from our 2019 survey and 20 % from our 2016 survey.
 • Finnish youngsters mostly read, watch and like all types of content in social media services.
 • 79 % of the participants would like to have teaching of social media in educational institutions.
 • Instagram, Snapchat, WhatsApp, YouTube and TikTok are clearly most popular services when asked, what services young people are using in one year.

« Esittely   |  » Kyselyn ja vastaajien esittely

***

Kyselyyn viittaaminen

Suomessa asuvien 13-29 -vuotiaiden nuorten sosiaalisen median palveluiden käyttäminen ja läsnäolo (2022) jonka tekijä on Ebrand Group Oy & Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuuripalvelut on lisensoitu Creative Commons Nimeä-Ei muutoksia-Epäkaupallinen 3.0 Muokkaamaton -lisenssillä.
Teos on muunnelma teoksesta https://wordpress.ebrand.fi/somejanuoret2022.

Tuloksien analysointi ja tämän verkkosivuston toteutus:

Jukka Weissenfelt ja Juho Nisula

info(a)ebrand.fi

Ebrand Group Oy – Ohjelmistotalo, joka hallitsee myös somen