Tiivistelmä

Kyselyn vastaajina olivat 13-29 -vuotiaat Suomessa asuvat ihmiset ja kyselyaineisto kerättiin verkkoon toteutetun verkkokyselylomakkeen avulla vuoden 2019 tammi-maaliskuun välisenä aikana. Kyselyyn osallistui yhteensä 6247 vastaajaa eri puolilta Suomea.

Tämän kyselyn 18,9-vuotias keskivertonuori käyttää Internetiä 31-40 tuntia viikossa, joista sosiaalisen median palveluita noin 15 – 20 tuntia viikossa. Sosiaalisen median palveluiden käyttö painottuu selkeästi klo 15-01 väliseen aikaan. Yleisin aika nuorilla on käyttää sosiaalista mediaa iltaisin klo 18-21 välisenä aikana. Palveluita käytetään ensisijaisesti kotona, mutta myös opiskelupaikalla, mobiililaitteella liikkeessä ja kaverin luona. Nuorista 97 % käyttää sosiaalisen median palveluita älypuhelimella. Sosiaalisen median palveluiden käyttö on kyselyn mukaan iso osa kaikesta Internetissä käytetystä ajasta.

Kyselyn mukaan suomalaisnuorten suosituimmat sosiaalisen median palvelut ovat WhatsApp, YouTube, Instagram, Snapchat, Spotify, Facebook, Facebook Messenger, Pinterest, Steam ja Discord. Kyselyyn vastanneista 89 % käyttää WhatsAppiaYouTubea 88 % ja Instagramia 79 %.
Facebookin käyttö näyttää nyt lopultakin hiipuvan koko kyselyn kohderyhmässä. Vuonna 2013 vastaajista 92 % käytti Facebookia. Vielä vuonna 2016 vastaajista 81 % käytti Facebookia, nyt lukema on 57 %. Facebook ei ole enää suosituin palvelu missään ikäryhmässä.

Nuoret viettävät eniten aikaa kyselyn mukaan palveluissa Snapchat, YouTube, Instagram, WhatsApp, Facebook ja Reddit. Vastaajien mukaan tärkein somepalvelu on Snapchat. Seuraavana Snapchatin kannoilla tulee WhatsApp, Instagram ja YouTube. Palveluista Instagram, Snapchat, WhatsApp, YouTube ja Facebook ovat selkeästi kärjessä kun kysyttiin, missä palvelussa nuoret ovat läsnä vuoden kuluttua.

Alla olevassa kuvassa on esitetty kuuden suosituimman sosiaalisen median palvelun (WhatsApp, YouTube, Instagram, Snapchat, Spotify ja Facebook) käyttöä eri ikäryhmien välillä. Kuvasta voidaan päätellä, että WhatsApp on hyvin paljon käytetty palvelu jokaisessa ikäryhmässä. Facebookin käyttö on romahtanut 13 – 19 vuotiaiden vastaajien parissa. Instagramin käyttö sukeltaa varsin mielenkiintoisesti 20 vuoden kohdalla. Myös YouTuben käyttö laskee 22 vuodesta ylöspäin mentäessä. YouTube on suosituin palvelu 13 – 18 vuotiaiden parissa. WhatsApp on suosituin palvelu 19 – 29 vuotiaiden parissa.

Vajaa 25 % vastaajista on kokenut ainakin jonkinasteista kiusaamista sosiaalisen median palveluissa. Kasvua vuoden 2016 vastauksista on valitettavasti noin 10 prosenttiyksikköä. Edelleen vain reilut kaksi prosenttia tunnustaa kiusanneensa varmuudella toisia. Yli 75 % on sitä mieltä, että ei ole millään tavalla kiusannut toisia. Kuitenkin yli 60 % on nähnyt sosiaalisessa mediassa toisten kiusaamista.

Kyselyn perusteella lähes kaikki vastaajista käyttävät sosiaalista mediaa sisältöjen lukemiseen, selaamiseen ja tykkäämiseen. Suuri osa (78 %) käyttäjistä myös kuuntelee musiikkia somepalveluiden avulla. Iso osa vastaajista haluaa tietää, mitä hänelle jo tutut ihmiset tekevät. Edellä mainitut asiat ovat siis puhtaasti tiedon selaamista, musiikin kuuntelua ja lukemista, eivät sisällöntuotantoa. Ensimmäisen sisällöntuotantoon liittyvän vastauksen on valinnut 55 % vastaajista, eli vastaajat keskustelevat tuttujen ja ystävien kanssa reaaliaikaisesti. Tekstipohjainen sisällöntuotanto eli tilapäivitykset ja kommentointi saavat enää alle 35 % – vielä vuonna 2016 ne olivat 45 %:n suosiossa ja vuonna 2015 vastaava luku oli yli 50 %.

Blogien kirjoittaminen näyttää olevan nyt todella harvinaista. Vain 3 % kaikista vastaajista kirjoittaa omaa blogia. Blogimainen itsestä tai tietystä aihealueesta kertominen tai puhuminen ei tietysti ole mihinkään hävinnyt, vaan se on sirpaloitunut mm. videoblogien YouTubeen, kuvatarinoiden Instagramiin ja pikavideoihin Snapchatiin.

Nuoret keskustelevat sosiaalisessa mediassa mieluiten yksityiskeskusteluissa. Toisaalta, myös pienet ryhmät (1 – 5 henkilöä) saavat paljon kannatusta. Vastauksissa seuraavana nuoret keskustelevat mielellään pienissä ryhmissä aina kohti täysin julkista keskustelua. Muutoksia tämän suhteen ei ole nähtävissä aikaisempiin kyselyihin verrattuna.

Kyselyn mukaan reilut 75 % vastaajista ymmärsi täysin, että sisällöt ovat löydettävissä esimerkiksi Googlen haun kautta vuosienkin jälkeen. Luku on pysynyt suurin piirtein samana vuoden 2015 ja 2016 kyselyistä. Toisaalta vapaassa sanassa ja opetukseen liittyvässä kysymyksessä tämä asia koettiin erittäin ajankohtaisena. Kaikki eivät tiedosta, minkälaista vahinkoa epäasialliset sisällöt voivat aiheuttaa joko käyttäjälle itselleen tai sisällön kohteelle.

Kysyimme, mitä verkkomedioita nuoret pitävät luotettavana ja hyvän sisällön lähteinä. Vastaajista 84 % pitää Yle.fi:tä luotettavana. Seuraavana ovat maakuntien ja eri alueiden paikallislehdet – tai niiden verkkosisällöt (69 %). Wikipediaa pitää luotettavana edelleen vain 44 % vastaajista. ”Vaihtoehtomedioita” pitää luotettavana edelleen 3 % vastaajista. Mainittavia muutoksia vuoden 2016 tuloksiin ei tämän suhteen ole.

Kyselyssä 69 prosenttia vastaajista oli sitä mieltä, että sosiaalisen median käyttöä tulisi opettaa nuorille kotona tai koulussa/oppilaitoksessa. Toisaalta vastaajista 28 % oli sitä mieltä, että sosiaalisen median käyttöä ei ole tarpeellista opettaa, vaan jokainen saa opetella palveluiden käyttöä itse. Mielipide sosiaalisen median opetuksen tarpeellisuudesta oli tässä kyselyssä hyvin selvä. Erityisesti nuoret toivoivat, tuttuun tapaan, ”netiketin” opetusta, eli miten netissä ja myös sosiaalisen median palveluissa tulisi käyttäytyä.

Minitiivistelmä

 • Tämän kyselyn 18,9-vuotias keskivertonuori käyttää sosiaalisen median palveluita noin 15 -20 tuntia viikossa. Sosiaalisen median palveluiden käyttö painottuu selkeästi klo 15-01 väliseen aikaan. Suosituin aika nuorilla sosiaalisessa mediassa on klo 18-21 välisenä aikana.
 • Hyvin usealle nuorelle sosiaalisen median palvelut täydentävät ja rikastavat reaalielämän sosiaalista viestintää. Nuoret näyttävät ensisijaisesti käyttävän sosiaalista mediaa jo tuttujen ihmisten kanssa keskusteluun pienissä eli 1 – 5 henkilön ryhmissä.
 • Suosituimmat nuorten käyttämät sosiaalisen median palvelut ovat WhatsApp, YouTube, Instagram, Snapchat, Spotify ja Facebook.
 • Nuoret viettävät eniten aikaa kyselyn mukaan palveluissa Snapchat, YouTube, Instagram, WhatsApp, Facebook ja Reddit.
 • Vastaajien mukaan tärkeimmät somepalvelut ovat Snapchat, WhatsApp, Instagram ja YouTube.
 • Palveluista Instagram, Snapchat, WhatsApp, YouTube ja Facebook ovat selkeästi kärjessä kun kysyttiin, missä palvelussa nuoret ovat läsnä vuoden kuluttua.
 • Nuorista jopa 97 % käyttää sosiaalisen median palveluita älypuhelimella.
 • Vajaa 25 % vastaajista on kokenut ainakin jonkinasteista kiusaamista sosiaalisen median palveluissa. Kasvua vuoden 2016 vastauksista on valitettavasti noin 10 prosenttiyksikköä.
 • Suomalaiset nuoret pääsääntöisesti lukevat, tykkäävät ja ”peukuttavat” sisältöjä sekä katsovat erilaisia sisältöjä sosiaalisen median palveluissa.
 • Nuoret käyttävät keskimäärin noin yhdeksää eri sosiaalisen median palvelua.
 • 69 % nuorista haluaisi sosiaalisen median opetusta oppilaitoksiin, mutta samalla toivovat opetusta tapahtuvan kotona.

Finnish youngsters and social media 2019

We had 6247 participants aged 13-29 from all-around Finland to answer about their social media usage and behavior.

 • Average Finnish youngster of this survey is 18,9 years old and uses social media about 15 – 20 hours a week. The use of social media services clearly focus on the period between 3 pm to 1 am. The most popular time for young people in social media services is at 6-9 pm.
 • The most popular social media services are WhatsApp, YouTube, Instagram, Snapchat, Spotify and Facebook.
 • The most important services according to participants are Snapchat, WhatsApp, Instagram and YouTube.
 • Many youngsters feel that social media services complement and enrich the social communication of real life. Young people seems to have conversation in social media with already familiar persons.
 • 97 % of Finnish youngsters use social media with their smart phone.
 • Up to 25 % of the participants have experienced some sort of bullying or unwanted behaviour in social media services. The number has unfortunately increased by 10 % from our 2016 survey.
 • Finnish youngsters mostly read and like all types of content in social media services.
 • 69 % of the participants would like to have teaching of social media in educational institutions.
 • Snapchat, WhatsApp, YouTube and Facebook are clearly most popular services when asked, what services young people are using in one year.

« Esittely   |  » Kyselyn ja vastaajien esittely

***

Kyselyyn viittaaminen

Suomessa asuvien 13-29 -vuotiaiden nuorten sosiaalisen median palveluiden käyttäminen ja läsnäolo (2019) jonka tekijä on Ebrand Group Oy & Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuuripalvelut on lisensoitu Creative Commons Nimeä-Ei muutoksia-Epäkaupallinen 3.0 Muokkaamaton -lisenssillä.
Teos on muunnelma teoksesta https://wordpress.ebrand.fi/somejanuoret2019.

Tuloksien analysointi ja tämän verkkosivuston toteutus:

Jukka Weissenfelt, Matti Liukko ja Juho Nisula

info@ebrand.fi

jukka@ebrand.fi

Ebrand Group Oy – Ohjelmistotalo, joka hallitsee myös somen