2. Suosituimmat sosiaalisen median palvelut

Kyselyn mukaan nuoret ovat usein mukana sosiaalisen median palveluissa, koska siellä ovat kaikki tai ainakin osa jo olemassa olevia ystäviä. Sosiaalista mediaa käytetään siis ensisijaisesti keskusteluvälineenä jo olemassa olevien tuttujen ja ystävien välillä. Sosiaalisen median käyttäminen tietolähteenä tuntuu nuorille vaivattomalta tavalta kysyä puolueetonta mielipidettä asioista omilta ystäviltään tai muilta käyttäjiltä. Palveluita on helppoa ja mukavaa käyttää tiedon etsintään sekä yhteydenpitoon, mutta kyselyssä tuli myös esille, että sosiaalisen median palveluiden käytöstä on usein tullut ainoastaan vain tapa. Ystävien kommentit, tykkäämiset, kehut ja haukut ovat myös tärkeää nuorille heidän palveluihin tuotetusta sisällöstä. Nuoret lisäävät palveluihin valokuvia sekä omia ajatuksiaan, ja heille on tärkeää, millaisen vastaanoton heidän lisäämä materiaali saa ystäviltä, tutuilta ja seuraajilta.

Kyselyn mukaan yli 75 prosenttia 18-29 -vuotiaista nuorista käyttää Internetiä yli 20 tuntia viikossa. Internetin käyttö ajallisesti on 18-22 ja 23-29 ikäryhmien välillä hyvin vastaavanlainen. Esimerkiksi 18-22 -vuotiaiden keskuudessa 76% nuorista käyttää Internetiä yli 20 tunnin ajan viikossa ja 23-29 –vuotiaiden nuorten osalta luku on 72 %. Internetin suurkuluttajia löytyy jonkin verran enemmän vanhemmista ikäryhmistä: 13-17 -vuotiaista noin 10 % käyttää Internetiä yli 51 tuntia viikossa, kun taas 23-29 –vuotiaista jopa 16 % viettää Internetissä kyseisen ajan viikon aikana. Pääsääntöisesti Internetin käytön erot eri ikäryhmien välillä näyttävät tasaantuneen aiempiin kyselyihin verrattuna.

” Käytän ajallisesti eniten Instagramia tai Youtubea, sillä Instasta haen inspiraatiota meikkaamiseen ja pukeutumiseen, ja Youtubeen saatan eksyä katsomaan reilun tunnin mittaisia dokumentteja tai muuta minua kiinnostavaa. ”

” Riippuu hiukan päivästä. Jos ei paljoa ole aikaa, ehdin helpoimmat viestit vastata kuten snapchatin viestit. Jos on tylsää ja ei tekemistä saatan selata instagramia tunteja. ”

Sosiaalisen median palveluiden käyttö on kyselyn mukaan iso osa kaikesta Internetissä käytetystä ajasta. Kyselyn vanhempiin ikäluokkiin siirryttäessä Internetissä toimiminen sisältää voimakkaammin sosiaalisen median palveluiden ulkopuolista toimintaa. Tämä muu Internetissä käytetty aika koostunee todennäköisesti esimerkiksi (verkko)pelaamisesta, uutisten ja tiedon lukemisesta ja etsinnästä sekä töiden tekemisestä.

” Sosiaalinen media on kasvanut osaksi elämääni ja käytän sitä päivittäin. Käytön määrä huolestuttaa minua, sillä se syrjäyttää tai viivästyttää usein muita tärkeitä asioita. ”

Nuorten ajankäyttö painottuu edelleen selvästi iltapäivästä aina yöhön saakka eli klo 15-01 väliseen aikaan. 13-17 -vuotiaiden ryhmällä on pientä käyttöpiikkiä havaittavissa aamulla ja iltapäivästä verrattuna muihin ryhmiin. Kun tarkastelussa ovat kaikki vastaajat, myös sukupuolten välille syntyy joitakin eroavaisuuksia. Miehet esimerkiksi käyttävät palveluita enemmän aamulla kuin yöllä, naisilla yö on hieman suositumpi ajankohta kuin aamu. Molemmat ryhmät käyttävät palveluita eniten alkuillasta eli klo 18-21. Miehillä seuraavaksi suosituin ajankohta on myöhäisilta, naisilla vastaavasti iltapäivä. Muuten erot ovat suhteellisen pieniä. Tulokset ajankäytön osalta ovat muuttuneet todella vähän eri kyselyiden osalta.

Vuoden 2016 kyselyn tavoin, kysyimme sosiaaliseen mediaan käytettyä aikaa ruutuaikana. Ajatuksena oli siis saada paremmin esille aktiivista aikaa, kun nuoret käyttävät somepalveluja. Ajallisesti miehet ja naiset ovat valinneet 15 – 20 tuntia useimmiten sosiaalisen median käyttöajaksi viikon aikana. Tämän kertaisessa kyselyssä laitoimme myös aputekstit ajankäyttöön mukaan, eli 15 – 20 tarkoittaa reilut 2 tuntia per päivä. Vuonna 2016 nuoret valitsivat 6 – 9 tuntia selvästi eniten. Käyttöajat siis ovat tuntuneet kasvavan selvästi. Miehillä ja naisilla toiseksi yleisin vastaus oli 10 – 14 tuntia, kun vuonna 2016 toiseksi tuli 3 – 5 tunnin vastaus. Kolmas vastaus oli miehillä 6 – 9 tuntia, naiset taas vastasivat jopa 21 – 30 tuntia.

Kysyimme nuorilta myös, miten esimerkiksi viikonloput tai lomat vaikuttavat sosiaalisen median käyttöön. Vapaa sana vastaukset jakautuivat aika selvästi kahteen leiriin. Toisessa viikonloput ja lomat lisäävät sosiaalisen media käyttöä, toisilla taas lomat ja viikonloput vähentävät sitä. Osa vastaajista on loma-aikoina enemmän vuorovaikutuksissa muiden ihmisten kanssa ja osa sitten vähemmän.

” Viikonloppuina ja lomilla saatan olla palveluissa aikaisemminkin ja pitempään. ”


” Käytän lomilla ja viikonloppuina huomattavasti vähemmän somea, eniten somea tulee käytettyä koulussa/koulumatkojen aikana. ”

Olemme väittäneet edellisissä katsauksissa, että ”sosiaalinen media tavoittaa naiset hieman paremmin, kuin miehet”. Tähän lopputulemaan on myös tämän kertaisen kyselyn perusteella helppo yhtyä. Naiset myös tuntuvat käyttävän palveluita aktiivisemmin ja ajallisesti enemmän kuin miehet.
Vastauksien keskiarvoksi saimme sosiaaliseen mediaan käytetyksi ajaksi noin 20 tuntia viikossa. Palveluihin käytetään siis hieman enemmän aikaa kuin vuonna 2016, jolloin tulos oli noin 15 tuntia viikossa.

Vuonna 2016 13-17 -vuotiaista vastaajista noin 50 % käytti sosiaalisen median palveluita vain 0-9 tuntia viikossa. Tämän vuoden vastaajista noin 27 % samasta ikäryhmästä käytti palveluita 0 – 9 tuntia viikossa. Tämän perusteella uskallamme arvioida, että nuoret liittyvät nykyisin sosiaalisen median palveluihin yhä nuorempana ja käyttävät niitä hieman enemmän kuin vielä kolme vuotta sitten.

” Yleensä käytän paljon sosiaalista mediaa, kun ei ole mitään suurempaa tekemistä. Silloin kun olen menossa, en ehdi keskittymään sosiaaliseen mediaan esim. instagramin selailuun. ”

Miehet käyttävät somepalveluita pääasiallisesti kotona (98 %), opiskelupaikalla (77 %) ja liikkeessä (63 %). Myös kavereiden kanssa somepalveluita käyttää 54 % miehistä. Miehistä 96 % käyttää pääsääntöisesti somepalveluita älypuhelimella – nousua on tapahtunut vuosien 2016 92 prosentista ja vuoden 2015 86 prosentista. Tietokoneella miehistä somepalveluita käyttää pääsääntöisesti enää 68 prosenttia. Naiset käyttävät somepalveluita kotona (99 %), opiskelupaikalla (78%), liikkeessä (72 %) ja kavereilla (58 %). Naisten suosituin väline on älypuhelin hurjalla 99 prosentin käyttöasteella. Pääsääntöisesti tietokoneella sometuksen hoitaa 59 % naisvastaajista, tabletilla tilapäivitykset tarkistaa enää vain 8 % ja konsoleilla vain 3 %.

” Koulupäivisin tuohon tulee taukoja harrastuksien takia ja esimerkiksi koulussa (aamupäivä ja keskipäivä) käytän vähemmän. Lomilla taaskin saattaa olla kokopäiväisiä juttuja tai ilta tekemistä eli se siirtyy se paino aamupäivällä tai sit kokonaisuudessa lisääntyy. Aamu jää pois kun nukun.


Nuorista yli 97 % käyttää sosiaalisen median palveluita mobiililaitteella.

98 % vastanneista käyttää sosiaalisen median palveluita kotona. Työpaikalla palveluita käyttää 16 % vastaajista. Työpaikoilla on edelleen hyvin eriäviä käytäntöjä sosiaalisen median käytöstä, osassa se on täysin kiellettyä ja osassa sallittua. Tämä todennäköisesti vaikuttaa jo työelämässä olevien nuorten sosiaalisen median palveluiden käyttöön, jolloin palveluissa vietetty aika painottuu työajan ulkopuolelle.

” Kotona eniten katsomalla sarjoja ja muita videoita, kavereiden kanssa enemmän luettavaa materiaalia esim. instagramissa ja twitterissä. ”

” WhatsApp melkeinpä missä vain milloin vain (paitsi töissä), muut palvelut lähinnä vapaa-ajalla itsekseen ollessa ”


Kysyimme, mitä palveluita suomalaiset nuoret käyttävät. Valitsimme kysymykseen ison listan tunnettuja ja kyselyissä ja käyttäjätilastoissa olevia sosiaalisen median palveluita. Listan järjestys arvottiin jokaisessa kyselyssä satunnaiseksi, jolla halusimme varmistaa, että tunnetuimmat palveluiden nimet eivät pomppaa voimakkaammin esille. Vastaajilla oli myös mahdollisuus kertoa listaamattomista palveluista ja niiden käytöstä. 

Kyselyn mukaan suomalaisnuorten suosituimmat sosiaalisen median palvelut ovat WhatsApp, YouTube, Instagram, Snapchat, Spotify, Facebook, Facebook Messenger, Pinterest, Steam ja Discord. Kyselyyn vastanneista 89 % käyttää WhatsAppiaYouTubea 88 % ja Instagramia 79 %. Snapchatia käyttää 74 % vastaajista ja Spotify rikkoo myös yli 70 % käyttöasteen 72 %:lla. Tämän jälkeen palveluiden suosio selvästi hajaantuu. Facebookia käyttää 57 % vastaajista, Facebook Messengeriä 32 %, Pinterestiä 24 %, Steamia 24 % ja pelikäyttöön lähinnä tarkoitettu chat-palvelu Discordia käyttää 23 % vastaajista.

Facebookin käyttö näyttää nyt hiipuvan koko ikäryhmässä. Vuonna 2013 vastaajista 92 % käytti Facebookia. Vielä vuonna 2016 vastaajista 81 % käytti Facebookia, nyt lukema on 57 %.

” FB on nykyään tullut aikuisten paikka, joten sellainen some on hyvä missä voi löytää samanikäisiä ihmisiä ja voi lisäillä kuvia ja kertoa kommentteja. Myös [palvelun] ulkoasulla on väliä. ”

Alla on kaksi erilaista esitystapaa nuorten sosiaalisen median palveluiden käytöstä vuonna 2019. Ensimmäinen on pylväsdiagrammi. Tässä taulukossa prosenttiosuus olisi ollut 100 %, jos jokainen vastaaja olisi valinnut esimerkiksi WhatsApp-palvelun. Toinen esitystapa on pinta-alamalli. Mitä isompi pinta-ala palvelulla on, sitä useampi valitsi kyseisen palvelun. Pinta-ala mallista nähdään varsin selvästi, että hyödyntämällä muutamaa palvelua saadaan todennäköisesti saavutettua hyvin iso osa nuorista.

Alla olevassa kuvassa on esitetty kuuden suosituimman sosiaalisen median palvelun (WhatsApp, YouTube, Instagram, Snapchat, Spotify ja Facebook) käyttöä eri ikäryhmien välillä. Kuvasta voidaan päätellä, että WhatsApp on hyvin paljon käytetty palvelu jokaisessa ikäryhmässä. Facebookin käyttö on romahtanut 13 – 19 vuotiaiden vastaajien parissa. Instagramin käyttö sukeltaa varsin mielenkiintoisesti 20v kohdalla. Myös YouTuben käyttö laskee 22 vuodesta ylöspäin mentäessä. YouTube on suosituin palvelu 13 – 18 vuotiaiden parissa. WhatsApp on suosituin palvelu 19 – 29 vuotiaiden parissa.

 

Facebookin ja Snapchatin käyrät ovat melkein päinvastaiset, eli Snapchatin käyttöaste näyttää romahtavan 23 vuoden jälkeen. Facebookin käyttöaste nousee hiljalleen kärkitiloille 19 vuoden jälkeen. YouTube ja WhatsApp ovat tasaisesti suosituimmat palvelut melkein jokaisen ikävuoden kohdalla. 24 ja 25 vuotiaiden kohdalla Facebook on WhatsAppin jälkeen toiseksi suosituin palvelu. Facebook ei ole kuitenkaan enää suosituin palvelu missään ikäryhmässä.

” WhatsApp on tällä hetkellä ehdottomasti tärkein, ja siitä olisi vaikeinta luopua. Lähinnä sen vuoksi, että kaikki käyttävät WhatsAppia ja 98 % sähköisestä kommunikaatiosta kavereiden, perheen yms. kanssa tapahtuu sen välityksellä. Kerran tai pari kuussa laitan tekstiviestin, mutta muuten aina WA. ”

” Snapchat, käytännössä kaikki ikätoverini käyttää sitä sen nopeatahtisuuden, intiimisyyden ja kätevyyden takia. ”

Jos tarkastellaan palveluita kärjen takana, löytyy sieltä muutamia mielenkiintoisia nimiä. Twitterin sijoitus listalla on heikentynyt entisestään. Se on tänä vuonna listan yhdestoista ja prosenttiosuus ollut jatkuvassa lievässä laskusuhdanteessa 2015-2019 tehtyjen kyselyjen tuloksissa. Reddit on sijalla 14. (17 %), Tumblr 18. (11 %), Demi 24. (9 %), Twitch 13. (20 %), Tinder 22. (9 %) ja aiempien kyselyjen aikaan paljon julkisuudessa olleen Periscopen suosio on romahtanut täysin sijalle 65. (1 %). Google+ oli vielä kyselyn suorittamisen aikana käytettävissä. Silti Google+:n 15. sija (16 %) herättää epäilyksiä. Nuoret todennäköisesti eivät ole tarkoittaneet Google+ palvelua vaan Googlen kokonaistarjoamaa palveluiden osalta. Google+ -somepalvelun käyttö on ajettu alas 2.4.2019. 

Listaamattomat palvelut

Listaamattomista palveluista esiin nousivat Netflix, Wattpad, Amino, 4Chan, Wilma, Ruutu.fi, Battle.net, Slack, MTV Katsomo, Deezer ja Yle-areena. Vuoden 2016 listaamattomista palveluista VSCO on noussut nyt top 20:een, ollen 19. suosituin palvelu.

” Irc alkuperäinen…. sitten on tietysytti kehitysvaiheessa oleva ello… ja monia muita onion chatit yms ”

” En tainnut nähdä sovellusta 9Chat, uudella nimellä Cookie-app. 9GAG:in chatti- ja kuvienjakofoorumi. ”

Palveluissa käytetty aika

Kysyimme nuorilta avoimena tekstikysymyksenä, mitä palveluita he käyttävät ajallisesti eniten. Nuoret viihtyvät kyselyn mukaan eniten palveluissa Snapchat, YouTube, Instagram, WhatsApp, Facebook ja Reddit. Snapchat tuntuu olevan keihäänkärki ajallisesti käytetyistä palveluista. Kärki muistuttaa muilta osin suosituimpien palveluiden listaa.

Tärkeimmät sosiaalisen median palvelut

Vastaajien perusteella tärkein somepalvelu on Snapchat. Seuraavana Snapchatin kannoilla tulee WhatsApp, Instagram ja YouTube. Tämä kärki erottuu muista palveluista hyvin selvästi. Nuoret selvästi arvostavat palveluiden hyvää käytettävyyttä ja toisaalta taas hyvässä palvelussa tulee olla paljon tuttuja. Nuorten mukaan hyvä sosiaalisen median palvelu on a) helppo käyttää (84 % vastaajista), b) saatavilla älypuhelimelle (78 %) ja c) siellä on paljon tuttuja ja kavereita (66 %). Palvelun suomenkielisyys ei tunnu vieläkään olevan nuorille kynnyskysymys, sillä vain 22 % piti suomenkielisyyttä hyvän palvelun määritelmänä. Tulokset ovat hyvin samankaltaiset kuin vuonna 2016.

” YouTube on tärkein, jonka jälkeen Instagram. YouTube on nykyisellä käyttötavallani tärkein, sillä siellä on niin paljon opittavaa sisältöä, että saatan kuluttaa 30% päivästäni sen sisältöjen tutkimiseen ja arvioimiseen. Instagram inspiroi minua suuresti, sillä seuraan ihmisiä ketkä tekevät haaveilemiani asioita. ”

” Palvelusta löytyy mielenkiintoista sisältöä. ”

” Esim. Instagram on hyvä, koska voin etsiä sieltä kuvia kohteista, mihin olen matkustamassa. ”

13-17 -vuotiaat

13-17 -vuotiaat käyttävät kyselyn mukaan eniten YouTubea (92 %). Seuraavina tulevat WhatsApp, Snapchat, Instagram ja Spotify. YouTube on mennyt WhatsAppin ohi ja Snapchat on ohittanut Instagramin. Facebookin käyttöaste vastaajien osalta on vain 41 % tässä ikäryhmässä. Tässä ryhmässä esille pääsevät myös reaaliaikaiseen suoratoistoon keskittynyt Twitch ja kommunikointiin käytettävä chat / VoIP-sovellus Discord. Huomioitavaa on että molemmat palvelut ovat erityisesti videopelaajille suunnattuja.

” Käytän eniten Instagramia ja Snapchattia, ja somepalvelu josta olisi hankalin luopua, olisi myöskin Snapchat, koska se on lähes kaikkien kavereideni käytössä ja siksi helpoin tapa pitää yhteyttä ihmisiin. ”

18-22 -vuotiaat

18-22 -vuotiaiden eniten käytetty sosiaalisen median palvelu oli WhatsApp (91 %). WhatsAppin kannoilla on heti YouTube. Instagram on kolmanneksi suosituin jo selvällä erolla kärkikaksikkoon. Instagram, Snapchat ja Spotify ovat ohittaneet Facebookin myös tässä ikäryhmässä. Facebookia käyttää reilu 65 % tämän ikäryhmän vastaajista.

” WhatsApp ja Snapchat ovat palveluita, joiden kautta pidän eniten yhteyttä läheisiin. Vaikeinta olisi luopua WhatsAppista, siellä on enemmän sukulaisia kuin Snapissa. ”

23-29 -vuotiaat

23-29 -vuotiaiden listaa johtaa nyt WhatsApp (87 %). Facebook on tippunut tässä ryhmässä toiseksi (80 %). Facebook ei siis ole enää minkään vertailuryhmän suosituin palvelu. YouTuben 79 % kannatus on varsin alhainen, verrattuna muihin ikäryhmiin. Neljäntenä tulee Instagram, jota seuraa Spotify ja Facebook Messenger. Snapchat on muihin ikäryhmiin verrattuna varsin vähän edustettuna, ikäryhmän kolme vastaajista 46 % käyttää palvelua.

” Whatsapp, saan pidettyä yhteyttä perheeseeni ja ystäviini. Palvelu on helppokäyttöinen ja toimiva.
Facebook, löydän yritykset ja niiden palvelut helposti ja voin osallistua esimerkiksi kilpailuihin. Ei kuitenkaan perustu pelkästään kuviin TAI teksteihin (vrt instagram / twitter), vaan on tasapainoisempi. Ihmiset esiintyvät pääsääntöisesti omilla nimillään. ”

Miehet

Vastausprosentuaalisesti saimme tämän vuoden totetukseen hieman enemmän miehiä kuin edellisiin.
Alla on miesten valitsemat suosituimmat palvelut. Suosituimmat palvelut miehillä ovat YouTube (89 %), WhatsApp (86 %), Snapchat (68 %), Instagram (67 %) ja Spotify (65 %). Facebook (47 %) jää selvähköllä erolla TOP viiden ulkopuolelle, ollen kuudes. Naisiin verrattuna peleihin liittyvät peli/kommunikaatioalusta Steam, pelistriimaukseen kehitetty Twitch ja chat/puhe/videokeskustelupalvelu Discord olevat löytyvät TOP kympistä. Twitter ei pääse miehillä TOP kymppiin, mutta monipuolinen keskustelufoorumi Reddit sieltä löytyy.

” Käytän eniten Snapchattia, Instagramia ja Facebookia. Itse pidän eniten Instagramista, mutta myös Snapchat on tärkeä. Facebookia selaan lähinnä erilaisten sivustojen sisällön takia, mutta se ei ole minulle niin tärkeä. ”

Naiset

Naisten suosituimmat palvelut ovat kyselyn mukaan WhatsApp, YouTube, Instagram, Snapchat ja Spotify. Miehiin verrattuna Instagram ja Snapchat ovat vaihtaneet paikkaa. Facebook on jälleen kuudes. Miehiin verrattuna kärkilistalla ovat myös kuva/ideapalvelu Pinterest, ”hyperlokaali” paikkasidonnainen keskustelupalvelu Jodel ja mikroblogipalvelu Twitter. Instagram on edelleen naisilla selvästi suositumpi kuin miehillä (87 % vs 67 %). Vuonna 2016 ero oli (78 % vs 56 %).

” Itselläni eniten ovat käytössä Youtube, Instagram sekä Whatsapp, joten sanoisin, että ne ovat myös tärkeimmät. Whatsappin kautta tulee pääsääntöisesti viestiteltyä läheisten kanssa. Intagram ja Youtube taas ovat mukavaa ajanvietettä ja tarjoaa myös hyödyllistä ja opettavaista sisältöä. ”

Vertailu vuosien 2016, 2015 ja 2013 kyselyihin

WhatsApp, YouTube, Snapchat ja Istagram ovat säilyttäneet asemansa suosituimpina palveluina. YouTube on ollut tasaisesti erittäin suosittu eri kyselyiden välillä. Snapchat on ollut suurin nousija vuodesta 2015 alkaen. Myös Instagramin käyttöaste on noussut varsin tasaisesti vuosien välillä. WhatsAppin nousu oli huimaa vuosien 2013 ja 2015 välillä, nyt sen asema tuntuu aika vakiintuneelta.

Facebook ja myös Facebook Messenger ovat menettäneet varsin huomattavasti asemiaan vuodesta 2016. Varsinkin nuoret näyttävät jättävän Facebookin varsin selvästi väliin. Vielä vuonna 2016 Facebook oli suosituin palvelu yli 22 vuotiaiden ryhmässä. Vuoden 2019 kyselyssä Facebook ei saanut minkään ikävuoden kärkipaikkaa itselleen. Blogien kirjoittaminen näyttää olevan nyt todella harvinaista. Vain 3 % kaikista vastaajista kirjoittaa omaa blogia. Blogimainen itsestä tai tietystä aihealueesta kertominen tai puhuminen ei tietysti ole mihinkään hävinnyt, vaan se on sirpaloitunut mm. vlogien YouTubeen, kuvatarinoiden Instagramiin ja pikavideoihin Snapchatiin.

Skype ja Feissarimokat ovat myös kokonaan hävinneet suosituimpien somepalveluiden top 10 listoilta verrattuna vuoden 2016 kyselyyn. Tilalle on tullut muita palveluita kuten Jodel, Pinterest ja 23 -29 vuotiaiden top 10 somepalveluiden listalle noussut Linkedin. Linkediniä käytetään ansioluettelona ja työelämän verkostoitumistyökaluna ja sen nousu työikäisten top 10 listalle kertoo somen käytön normalisoitumisesta myös osana työelämää.

Top 50 – 2019

Valinta Prosenttia
WhatsApp 89
YouTube 88
Instagram 79
Snapchat 74
Spotify 72
Facebook 57
Facebook Messenger 32
Pinterest 24
Steam 24
Discord 23
Twitter 23
Jodel 21
Twitch 20
Reddit 17
Google+ 16
Skype 14
SoundCloud 12
Tumblr 11
VSCO 10
TikTok 9
9GAG 9
Tinder 9
LinkedIn 9
Demi 9
Ylilauta.org 8
Vauva.fi 7
Nimenhuuto.com 6
Suomi24 6
Feissarimokat 6
We Heart It 6
Telegram 5
Blogger 4
DeviantArt 4
Runescape 3
Kik Messenger 3
Imgur 3
Randomi.fi 3
WordPress.com 2
Terve.fi 2
Jatkoaika.com 2
MuroBBS 2
KaksPlus 2
Geocaching.com 2
muusikoiden.net 2
Vimeo 2
Hevostalli.net 2
Howrse 2
Last.fm 2
Indiedays 2
Omegle 2

« Nuoret ja ajankäyttö   |  » Sosiaalisen median käyttötavat

***

Kyselyyn viittaaminen

Suomessa asuvien 13-29 -vuotiaiden nuorten sosiaalisen median palveluiden käyttäminen ja läsnäolo jonka tekijä on Ebrand Group Oy & Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuuripalvelut on lisensoitu Creative Commons Nimeä-Ei muutoksia-Epäkaupallinen 3.0 Muokkaamaton -lisenssillä.
Teos on muunnelma teoksesta https://wordpress.ebrand.fi/somejanuoret2019.

Tuloksien analysointi ja tämän verkkosivuston toteutus:

Jukka Weissenfelt, Matti Liukko ja Juho Nisula

info@ebrand.fi

jukka@ebrand.fi

Ebrand Group Oy – Ohjelmistotalo, joka hallitsee myös somen

Vertailu vuosien 2013, 2015 ja 2016 kyselyihin:

Ajankäytöllisesti sosiaalisen median palveluita käytetään hieman enemmän kuin ennen. Myös ikäryhmän yksi nuorten sosiaalisen median palveluiden käyttö on lisääntynyt. Varovaisesti voisimme väittää, että nuoret myös liittyvät aikaisemmin sosiaalisen median palveluihin. Ikärajallisesti palveluiden aloituskäyttöikäraja on usein 13 vuotta. WhatsAppin ikäraja on EU-alueella 16 vuotta. Nuorten parissa täysin sosiaalisen median ulkopuolisia tai niitä hyvin vähän käyttäviä tuntuu myös olevan entistä vähemmän. Tähän tietysti vaikuttaa mm. WhatsAppin hurja suosio joko yksityisviestien tai ryhmäkeskusteluiden osalta.

Huomioitavaa on 13-17 -vuotiaiden sosiaalisen median palveluiden käyttö aamuisin klo 6 – 9, joka on nyt suositumpaa verrattuna vuoden 2013 kyselyyn. Nyt ikäryhmästä reilut 12 % vastaajista käyttää sosiaalisen median palveluita aamuisin. Tämän trendin yhtenä syynä voisi pitää älypuhelimien yleistymistä. Enää ei tarvitse avata tietokonetta sosiaalisen median palveluiden käyttöä varten.

Älypuhelin on sementoinut asemansa nuorten sosiaalisen median päätelaitteena. Nyt jopa 98 % kyselyyn vastanneista nuorista käyttää palveluita älypuhelimella, kun vuonna 2013 vastaava luku oli 75 %, vuonna 2015 92 % ja vuonna 2016 95 %. Naisvastaajista hurjat 99 % käyttää somepalveluita pääsääntöisesti älypuhelimella. Kasvua vuodesta 2016 on tässä kaksi prosenttia. Nuorten keskuudessa pääsääntöinen somepalveluiden käyttö tietokoneilla on edelleen laskenut. Myös tabletin asema sosiaalisen median käytön välineenä on entisestään heikentynyt vuoteen 2016 verrattuna. Kun 16,5 % kertoi käyttävänsä sosiaalista mediaa tabletilla vuonna 2016 on sama luku nyt enää 6 %. Vuonna 2013 sosiaalista mediaa käytti tabletilla 14 % vastaajista.

Sosiaalisen median palveluiden käyttö koulussa tai opiskelupaikalla on hieman yleistynyt vuosiin 2015 ja 2016 verrattuna. 77 % kyselyyn vastanneista nuorista käyttää palveluita opiskelupaikalla. Samalla sosiaaliseen mediaan käytetty aika viikossa on kasvanut. Kun vuonna 2016 kyselyn mediaanikäyttäjä käytti 10 – 14 tuntia viikossa sosiaaliseen mediaan, on vastaava luku tänä vuonna 15 – 20 tuntia.

Nuorten viikoittain internetissä viettämä aika on vain hieman kasvanut vuoteen 2016 verrattuna.Samalla ikäryhmien väliset erot viikossa internetiin käytetyn ajan määrässä ovat tasoittuneet. Vielä vuoden 2016 kyselyssä vanhemmat ikäryhmät käyttivät internetiä enemmän kuin nuoret.

« Tutkimuksen ja vastaajien esittely   |  » Suosituimmat sosiaalisen median palvelut