3. Sosiaalisen median käyttötavat

Kyselyn perusteella lähes kaikki vastaajista käyttävät sosiaalista mediaa sisältöjen lukemiseen, selaamiseen ja tykkäämiseen. Suuri osa (78 %) käyttäjistä myös kuuntelee musiikkia somepalveluiden avulla. Iso osa vastaajista haluaa tietää, mitä hänelle jo tutut ihmiset tekevät. Edellä mainitut asiat ovat siis puhtaasti tiedon selaamista, musiikin kuuntelua ja lukemista, eivät sisällöntuotantoa. Ensimmäisen sisällöntuotantoon liittyvän vastauksen on valinnut 55 % vastaajista, eli vastaajat keskustelevat tuttujen ja ystävien kanssa reaaliaikaisesti. Tekstipohjainen sisällöntuotanto eli tilapäivitykset ja kommentointi saavat enää alle 35 % – vielä vuonna 2016 ne olivat 45 %:n suosiossa ja vuonna 2015 vastaava luku oli yli 50 %. Vuonna 2013 jopa 80 % nuorista tuotti kommentteja. Somepalvelut ovat kehittyneet ja muuttuneet vuosien saatossa. Vuonna 2013 mm. suositut Facebook ja Irc-Galleria mahdollistavat lähinnä julkisilla tilapäivityksillä käytävän keskustelun.

” Pidän yhteyttä kavereideni kanssa, jotka asuvat ympäri maailmaa. ”

 

” En oikeastaan itse ikinä kommentoi tai julkaise mitään. Yleensä olen vain passiivisena katsojana.

Hyvin yleistä on reaaliaikaisen keskustelun käyminen pikakeskustelupalveluiden tai chattien kautta. Pikaviestintä on osa nuorten elämää. Selvimmät merkit tästä on WhatsAppin (89 % vastaajista), Snapchatin ja myös Facebook Messengerin suosio. Vuoden 2013 kyselyssä WhatsAppia käytti vain 8 % vastaajista. Vuonna 2015 käyttäjiä oli jo 82 % vastaajista. 2016 WhatsAppia käytti 88 % vastaajista.

Hyvin usea vastaaja myös etsii tietoa häntä itseään kiinnostavista asioista ja osa myös jakaa muiden tuottamia sisältöjä eteenpäin. Mielenkiintoisen sisällön jakaminen on hieman laskenut vuodesta 2016, jolloin se oli noin 40 % – nyt noin 33 % jakaa sisältöjä eteenpäin. Vastauksien perusteella videoiden ja ennen kaikkea musiikin tekeminen on huomattavasti harvinaisempaa kuin tekstisisältöjen ja kuvien ottaminen.

Sosiaalinen videonjakopalvelu YouTube on erittäin suosittu nuorten parissa. Silti vain reilut 7 % vastaajista ilmoittaa tekevänsä itse videoita. Nuoret siis katselevat ja kuuntelevat toisten tekemiä vlogeja, videoita ja musiikkia huomattavasti enemmän, kuin mitä itse tekevät. Samankaltaisen seuran etsijöitä on myös verrattain vähän vastaajien keskuudessa. Uusiin ihmisiin haluaa tutustua 33 % vastaajista – vuosina 2013 ja 2015 vastaava luku on ollut jopa yli 50 %. Pelejä sosiaalisen median palveluissa pelaa reilu kolmannes vastaajista. Karkeasti voidaan päätellä, että nuorten sisällöntuotanto on siirtynyt hyvin julkisista palveluista, kuten Facebook ja Twitter, pienempiin hallittuihin ryhmiin/ryhmäkeskusteluihin/yksityiskeskusteluihin, joissa tiedetään tasan tarkkaan kuka tai ketkä sisällöt näkevät ja lukevat. Toisaalta YouTubea, Instagramia ja Snapchatia käytetään toisten ihmisten sisältöjen seuraamiseen.

” Sosiaalinen media auttaa ihmisiä olemaan sellaisia, kun he ovat. ”

Miksi sosiaalinen media?

Nuoret näyttävät ensisijaisesti käyttävän sosiaalista mediaa jo tuttujen ihmisten kanssa keskusteluun. Nuoret selvästi käyttävät sosiaalisen median palveluita siksi, koska niitä kuuluukin käyttää. Enää ehkä ei ole niin tärkeää, käyttävätkö muutkin tutut. Nuorten oletetaan oletusarvoisesti hyödyntävän somea normaalissa elämässä. Ryhmäytyminen ja yhteenkuuluvuus on nuorille tärkeää. Sosiaalisesta mediasta tulee nuorten vastausten perusteella varsin helposti tapa. Palveluiden käyttö on vakiinnuttanut roolinsa ja merkityksellisyytensä jokapäiväisessä elämässä hyvin monen nuoren elämässä. Vapaan sanan vastausten perusteella sosiaalisen median palveluiden käyttö voi myös olla varsin addiktoivaa. Nuoret myös tuntuvat tiedostavan tämän vuoden vastauksien perusteella paremmin, että some voi olla liiankin addiktoivaa.

” Vaikka some välillä ahistaa ja tekisi mieli ottaa Nokian kapula käyttöön niin nykyään niin paljon asoista ja viestinnästä tehdä somessa, että asioista ei olisi enää perillä, jos ei käyttäisi someja. 🙁 ”

” Yleissivistävää olla ja, koska se on nykyaikaa. ”


” Sosiaalinen media on helppo tapa pitää yhteyttä ihmisiin. Itselläni se on vain lähinnä korvannut puhelinsoitot/tekstiviestit. Siihen sisältyy riskejä/vaaroja mitä ei muihin yhteysenpitokeinoihin sisälly, mutta jos tietää mitä tekee niin pääasiallisesti se on ihan mukava juttu. ”

” Keskusteluun käytettävissä palveluissa ei mitään haittaa (esim. Whatsapp).
Joihinkin palveluihin (Reddit ja Youtube) käyttää helposti liikaa aikaa, mutta ne voivat myös olla erittäin hyödyllisiä. Snapchat ja Instagram johtavat helposti liikajakamiseen ja sosiaalisen median liialliseen käyttöön. ”

« Suosituimmat sosiaalisen median palvelut   |  » Sosiaalisen median merkityksellisyys