1. Nuoret ja ajankäyttö

Kyselyn mukaan nuoret ovat usein mukana sosiaalisen median palveluissa, koska siellä ovat kaikki tai ainakin osa jo olemassa olevia ystäviä. Sosiaalista mediaa käytetään siis ensisijaisesti keskusteluvälineenä jo olemassa olevien tuttujen ja ystävien välillä. Sosiaalisen median käyttäminen tietolähteenä tuntuu nuorille vaivattomalta tavalta kysyä puolueetonta mielipidettä asioista omilta ystäviltään tai muilta käyttäjiltä. Palveluita on helppoa ja mukavaa käyttää tiedon etsintään sekä yhteydenpitoon, mutta kyselyssä tuli myös esille, että sosiaalisen median palveluiden käytöstä on usein tullut ainoastaan vain tapa. Ystävien kommentit, tykkäämiset, kehut ja haukut ovat myös tärkeää nuorille heidän palveluihin tuotetusta sisällöstä. Nuoret lisäävät palveluihin valokuvia sekä omia ajatuksiaan, ja heille on tärkeää, millaisen vastaanoton heidän lisäämä materiaali saa ystäviltä, tutuilta ja seuraajilta.

Kyselyn mukaan yli 75 prosenttia 18-29 -vuotiaista nuorista käyttää Internetiä yli 20 tuntia viikossa. Internetin käyttö ajallisesti on 18-22 ja 23-29 ikäryhmien välillä hyvin vastaavanlainen. Esimerkiksi 18-22 -vuotiaiden keskuudessa 76% nuorista käyttää Internetiä yli 20 tunnin ajan viikossa ja 23-29 –vuotiaiden nuorten osalta luku on 72 %. Internetin suurkuluttajia löytyy jonkin verran enemmän vanhemmista ikäryhmistä: 13-17 -vuotiaista noin 10 % käyttää Internetiä yli 51 tuntia viikossa, kun taas 23-29 –vuotiaista jopa 16 % viettää Internetissä kyseisen ajan viikon aikana. Pääsääntöisesti Internetin käytön erot eri ikäryhmien välillä näyttävät tasaantuneen aiempiin kyselyihin verrattuna.

” Käytän ajallisesti eniten Instagramia tai Youtubea, sillä Instasta haen inspiraatiota meikkaamiseen ja pukeutumiseen, ja Youtubeen saatan eksyä katsomaan reilun tunnin mittaisia dokumentteja tai muuta minua kiinnostavaa. ”

” Riippuu hiukan päivästä. Jos ei paljoa ole aikaa, ehdin helpoimmat viestit vastata kuten snapchatin viestit. Jos on tylsää ja ei tekemistä saatan selata instagramia tunteja. ”

Sosiaalisen median palveluiden käyttö on kyselyn mukaan iso osa kaikesta Internetissä käytetystä ajasta. Kyselyn vanhempiin ikäluokkiin siirryttäessä Internetissä toimiminen sisältää voimakkaammin sosiaalisen median palveluiden ulkopuolista toimintaa. Tämä muu Internetissä käytetty aika koostunee todennäköisesti esimerkiksi (verkko)pelaamisesta, uutisten ja tiedon lukemisesta ja etsinnästä sekä töiden tekemisestä.

” Sosiaalinen media on kasvanut osaksi elämääni ja käytän sitä päivittäin. Käytön määrä huolestuttaa minua, sillä se syrjäyttää tai viivästyttää usein muita tärkeitä asioita. ”

Nuorten ajankäyttö painottuu edelleen selvästi iltapäivästä aina yöhön saakka eli klo 15-01 väliseen aikaan. 13-17 -vuotiaiden ryhmällä on pientä käyttöpiikkiä havaittavissa aamulla ja iltapäivästä verrattuna muihin ryhmiin. Kun tarkastelussa ovat kaikki vastaajat, myös sukupuolten välille syntyy joitakin eroavaisuuksia. Miehet esimerkiksi käyttävät palveluita enemmän aamulla kuin yöllä, naisilla yö on hieman suositumpi ajankohta kuin aamu. Molemmat ryhmät käyttävät palveluita eniten alkuillasta eli klo 18-21. Miehillä seuraavaksi suosituin ajankohta on myöhäisilta, naisilla vastaavasti iltapäivä. Muuten erot ovat suhteellisen pieniä. Tulokset ajankäytön osalta ovat muuttuneet todella vähän eri kyselyiden osalta.

Vuoden 2016 kyselyn tavoin, kysyimme sosiaaliseen mediaan käytettyä aikaa ruutuaikana. Ajatuksena oli siis saada paremmin esille aktiivista aikaa, kun nuoret käyttävät somepalveluja. Ajallisesti miehet ja naiset ovat valinneet 15 – 20 tuntia useimmiten sosiaalisen median käyttöajaksi viikon aikana. Tämän kertaisessa kyselyssä laitoimme myös aputekstit ajankäyttöön mukaan, eli 15 – 20 tarkoittaa reilut 2 tuntia per päivä. Vuonna 2016 nuoret valitsivat 6 – 9 tuntia selvästi eniten. Käyttöajat siis ovat tuntuneet kasvavan selvästi. Miehillä ja naisilla toiseksi yleisin vastaus oli 10 – 14 tuntia, kun vuonna 2016 toiseksi tuli 3 – 5 tunnin vastaus. Kolmas vastaus oli miehillä 6 – 9 tuntia, naiset taas vastasivat jopa 21 – 30 tuntia.

Kysyimme nuorilta myös, miten esimerkiksi viikonloput tai lomat vaikuttavat sosiaalisen median käyttöön. Vapaa sana vastaukset jakautuivat aika selvästi kahteen leiriin. Toisessa viikonloput ja lomat lisäävät sosiaalisen media käyttöä, toisilla taas lomat ja viikonloput vähentävät sitä. Osa vastaajista on loma-aikoina enemmän vuorovaikutuksissa muiden ihmisten kanssa ja osa sitten vähemmän.

” Viikonloppuina ja lomilla saatan olla palveluissa aikaisemminkin ja pitempään. ”


” Käytän lomilla ja viikonloppuina huomattavasti vähemmän somea, eniten somea tulee käytettyä koulussa/koulumatkojen aikana. ”

Olemme väittäneet edellisissä katsauksissa, että ”sosiaalinen media tavoittaa naiset hieman paremmin, kuin miehet”. Tähän lopputulemaan on myös tämän kertaisen kyselyn perusteella helppo yhtyä. Naiset myös tuntuvat käyttävän palveluita aktiivisemmin ja ajallisesti enemmän kuin miehet.
Vastauksien keskiarvoksi saimme sosiaaliseen mediaan käytetyksi ajaksi noin 20 tuntia viikossa. Palveluihin käytetään siis hieman enemmän aikaa kuin vuonna 2016, jolloin tulos oli noin 15 tuntia viikossa.

Vuonna 2016 13-17 -vuotiaista vastaajista noin 50 % käytti sosiaalisen median palveluita vain 0-9 tuntia viikossa. Tämän vuoden vastaajista noin 27 % samasta ikäryhmästä käytti palveluita 0 – 9 tuntia viikossa. Tämän perusteella uskallamme arvioida, että nuoret liittyvät nykyisin sosiaalisen median palveluihin yhä nuorempana ja käyttävät niitä hieman enemmän kuin vielä kolme vuotta sitten.

” Yleensä käytän paljon sosiaalista mediaa, kun ei ole mitään suurempaa tekemistä. Silloin kun olen menossa, en ehdi keskittymään sosiaaliseen mediaan esim. instagramin selailuun. ”

Miehet käyttävät somepalveluita pääasiallisesti kotona (98 %), opiskelupaikalla (77 %) ja liikkeessä (63 %). Myös kavereiden kanssa somepalveluita käyttää 54 % miehistä. Miehistä 96 % käyttää pääsääntöisesti somepalveluita älypuhelimella – nousua on tapahtunut vuosien 2016 92 prosentista ja vuoden 2015 86 prosentista. Tietokoneella miehistä somepalveluita käyttää pääsääntöisesti enää 68 prosenttia. Naiset käyttävät somepalveluita kotona (99 %), opiskelupaikalla (78%), liikkeessä (72 %) ja kavereilla (58 %). Naisten suosituin väline on älypuhelin hurjalla 99 prosentin käyttöasteella. Pääsääntöisesti tietokoneella sometuksen hoitaa 59 % naisvastaajista, tabletilla tilapäivitykset tarkistaa enää vain 8 % ja konsoleilla vain 3 %.

” Koulupäivisin tuohon tulee taukoja harrastuksien takia ja esimerkiksi koulussa (aamupäivä ja keskipäivä) käytän vähemmän. Lomilla taaskin saattaa olla kokopäiväisiä juttuja tai ilta tekemistä eli se siirtyy se paino aamupäivällä tai sit kokonaisuudessa lisääntyy. Aamu jää pois kun nukun.


Nuorista yli 97 % käyttää sosiaalisen median palveluita mobiililaitteella.

98 % vastanneista käyttää sosiaalisen median palveluita kotona. Työpaikalla palveluita käyttää 16 % vastaajista. Työpaikoilla on edelleen hyvin eriäviä käytäntöjä sosiaalisen median käytöstä, osassa se on täysin kiellettyä ja osassa sallittua. Tämä todennäköisesti vaikuttaa jo työelämässä olevien nuorten sosiaalisen median palveluiden käyttöön, jolloin palveluissa vietetty aika painottuu työajan ulkopuolelle.

” Kotona eniten katsomalla sarjoja ja muita videoita, kavereiden kanssa enemmän luettavaa materiaalia esim. instagramissa ja twitterissä. ”

” WhatsApp melkeinpä missä vain milloin vain (paitsi töissä), muut palvelut lähinnä vapaa-ajalla itsekseen ollessa ”


Vertailu vuosien 2013, 2015 ja 2016 kyselyihin:

Ajankäytöllisesti sosiaalisen median palveluita käytetään hieman enemmän kuin ennen. Myös ikäryhmän yksi nuorten sosiaalisen median palveluiden käyttö on lisääntynyt. Varovaisesti voisimme väittää, että nuoret myös liittyvät aikaisemmin sosiaalisen median palveluihin. Ikärajallisesti palveluiden aloituskäyttöikäraja on usein 13 vuotta. WhatsAppin ikäraja on EU-alueella 16 vuotta. Nuorten parissa täysin sosiaalisen median ulkopuolisia tai niitä hyvin vähän käyttäviä tuntuu myös olevan entistä vähemmän. Tähän tietysti vaikuttaa mm. WhatsAppin hurja suosio joko yksityisviestien tai ryhmäkeskusteluiden osalta.

Huomioitavaa on 13-17 -vuotiaiden sosiaalisen median palveluiden käyttö aamuisin klo 6 – 9, joka on nyt suositumpaa verrattuna vuoden 2013 kyselyyn. Nyt ikäryhmästä reilut 12 % vastaajista käyttää sosiaalisen median palveluita aamuisin. Tämän trendin yhtenä syynä voisi pitää älypuhelimien yleistymistä. Enää ei tarvitse avata tietokonetta sosiaalisen median palveluiden käyttöä varten.

Älypuhelin on sementoinut asemansa nuorten sosiaalisen median päätelaitteena. Nyt jopa 98 % kyselyyn vastanneista nuorista käyttää palveluita älypuhelimella, kun vuonna 2013 vastaava luku oli 75 %, vuonna 2015 92 % ja vuonna 2016 95 %. Naisvastaajista hurjat 99 % käyttää somepalveluita pääsääntöisesti älypuhelimella. Kasvua vuodesta 2016 on tässä kaksi prosenttia. Nuorten keskuudessa pääsääntöinen somepalveluiden käyttö tietokoneilla on edelleen laskenut. Myös tabletin asema sosiaalisen median käytön välineenä on entisestään heikentynyt vuoteen 2016 verrattuna. Kun 16,5 % kertoi käyttävänsä sosiaalista mediaa tabletilla vuonna 2016 on sama luku nyt enää 6 %. Vuonna 2013 sosiaalista mediaa käytti tabletilla 14 % vastaajista.

Sosiaalisen median palveluiden käyttö koulussa tai opiskelupaikalla on hieman yleistynyt vuosiin 2015 ja 2016 verrattuna. 77 % kyselyyn vastanneista nuorista käyttää palveluita opiskelupaikalla. Samalla sosiaaliseen mediaan käytetty aika viikossa on kasvanut. Kun vuonna 2016 kyselyn mediaanikäyttäjä käytti 10 – 14 tuntia viikossa sosiaaliseen mediaan, on vastaava luku tänä vuonna 15 – 20 tuntia.

Nuorten viikoittain internetissä viettämä aika on vain hieman kasvanut vuoteen 2016 verrattuna.Samalla ikäryhmien väliset erot viikossa internetiin käytetyn ajan määrässä ovat tasoittuneet. Vielä vuoden 2016 kyselyssä vanhemmat ikäryhmät käyttivät internetiä enemmän kuin nuoret.

« Tutkimuksen ja vastaajien esittely   |  » Suosituimmat sosiaalisen median palvelut