Tiivistelmä

Tämän tutkimuksen 19,5-vuotias keskivertonuori käyttää Internetiä 21-30 tuntia viikossa, joista sosiaalisen median palveluita noin 15 tuntia viikossa. Sosiaalisen median palveluiden käyttö painottuu selkeästi klo 15-01 väliseen aikaan. Yleisin aika nuorilla on käyttää sosiaalista mediaa iltaisin klo 18-21 välisenä aikana. Palveluita käytetään ensisijaisesti kotona, mutta myös opiskelupaikalla, mobiililaitteella liikkeessä ja kaverin luona. Nuorista hurjat 95 % käyttää sosiaalisen median palveluita älypuhelimella.

Suosituimmat sosiaalisen median palvelut ovat tämän tutkimuksen mukaan: WhatsApp, YouTube, Facebook, Instagram, Spotify, Snapchat, Facebook Messenger, Skype, Twitter ja Steam. Viime vuoteen verrattaessa suurimmat erot ovat WhatsApp:n kärkipaikka ja Snapchatin käytön raju kasvu. Huomion arvoista on myös se, että WhatsApp:n käyttö ei vielä vuonna 2013 ollut millään tavalla merkittävää. Tuttuun tapaan nuorten vastauksien perusteella palveluiden käyttäminen tuskin muuttuu radikaalisti ainakaan vuoteen. Ikoniset WhatsApp, Facebook, Instagram ja YouTube ovat selkeästi kärjessä kun kysyttiin, missä palvelussa nuoret ovat läsnä vuoden kuluttua.


suosituimmat_some_palvelut
 • Facebook
 • Twitter
 • Pinterest
 • LinkedIn

palveluiden_käyttö_ikäryhmittäin
 • Facebook
 • Twitter
 • Pinterest
 • LinkedIn

WhatsApp on suosituin nuorten sosiaalisen median palvelu: 88 prosenttia kyselyyn vastanneista nuorista käyttää WhatsAppia. YouTube on tämän vuoden tuloksissa toinen (85 %). Tutkimus osoittaa, että nuoret käyttävät Facebookia edelleen myös hyvin aktiivisesti: 81 % 13-29 -vuotiaista nuorista käyttää Facebookia. Facebookin osalta käyttäjämäärä on pysynyt prosentilleen samana viime vuoteen verrattaessa. Instagram on noussut selvästi neljänneksi, sitä käyttää 72 % kyselyyn vastanneista. Viides tuloksien perusteella on Spotify (60 %). Kuudentena tulee varsinkin 13-17 vuotiaiden suosikki Snapchat (60 %). Facebook Messengeriä käyttää 56 % vastaajista. Kärkikymmenikköön mahtuu myös Skype (35 %), Twitter (25 %) ja peliyhteisöalusta Steam (19 %). Google+ jää täpärästi sijalle 11.


somepalveluiden_vertailu_2016_2015_2013
 • Facebook
 • Twitter
 • Pinterest
 • LinkedIn

Suomalaiset nuoret pääsääntöisesti lukevat ja katsovat erilaisia sisältöjä sekä tykkäävät muiden tuottamista sisällöistä sosiaalisen median palveluissa. Käyttäytymisessä mainittava muutos on valokuvien ottamisen suosion kasvu: nyt lähes 40 % vastaajista ottaa valokuvia somepalveluihin. Varovaisesti myös voimme väittää, että nuoret ovat hieman passivoituneet sisällön tuottamisessa. Nuorille on myös tärkeää pysyä kärryillä, mitä heidän tuttunsa tekevät ja kertovat elämästään. Musiikin kuuntelu on noussut vahvasti ajanviettotapana sosiaalisen median palveluissa, pääosin YouTuben ja Spotifyn suosion vuoksi. Nuorille tärkeää on myös reaaliaikaisen keskustelun käyminen sosiaalisen median palveluissa. Bloggaaminen on edelleen enemmän naisten suosiossa miehiin verrattuna. Bloggaaminen tuntuu koko ajan hieman vähenevän, sillä tässä tutkimuksessa se oli toiseksi viimeisenä, kun viime vuonna vielä kolmanneksi viimeisenä vaihtoehdoista.


mitä_somessa_tehdään
 • Facebook
 • Twitter
 • Pinterest
 • LinkedIn

Sosiaalisen median palveluiden käyttö on tutkimuksen mukaan suuri osa kaikesta Internetissä käytetystä ajasta.

Minitiivistelmä

 • Tämän tutkimuksen 19,5-vuotias keskivertonuori käyttää sosiaalisen median palveluita noin 15 tuntia viikossa. Sosiaalisen median palveluiden käyttö painottuu selkeästi klo 15-01 väliseen aikaan. Suosituin aika nuorilla sosiaalisessa mediassa on klo 18-21 välisenä aikana.
 • Hyvin usealle nuorelle sosiaalisen median palvelut täydentävät ja rikastavat reaalielämän sosiaalista viestintää. Nuoret näyttävät ensisijaisesti käyttävän sosiaalista mediaa jo tuttujen ihmisten kanssa keskusteluun.
 • Suosituimmat nuorten käyttämät sosiaalisen median palvelut ovat WhatsApp, YouTube, Facebook, Instagram, Spotify ja Snapchat. Snapchat on suurin nousija viime vuodesta. Nuorten mielestä tärkeimmät sosiaalisen median palvelut ovat WhatsApp, Facebook, Instagram, Snapchat ja YouTube. Ajallisesti eniten käytetty palvelu on nuorten mukaan WhatsApp.
 • Nuorista jopa 95 % käyttää sosiaalisen median palveluita älypuhelimella.
 • Suomalaiset nuoret pääsääntöisesti lukevat, tykkäävät ja ”peukuttavat” sisältöjä sekä katsovat erilaisia sisältöjä sosiaalisen median palveluissa. Valokuvauksen suosio on noussut viime vuodesta.
 • Nuoret käyttävät keskimäärin kymmentä eri sosiaalisen median palvelua. Keskustelu on mennyt pienempiin ryhmiin täysin julkisesta keskustelusta.
 • 71 % nuorista haluaisi sosiaalisen median opetusta oppilaitoksiin, mutta samalla toivovat opetusta tapahtuvan kotona.
 • Tutkimuksen perusteella nuorten palveluiden käyttäminen tuskin muuttuu radikaalisti ainakaan vuoteen. WhatsApp, Facebook, Instagram, YouTube ja Snapchat ovat selkeästi kärjessä kun kysyttiin, missä palveluissa he ovat läsnä vuoden kuluttua.

Finnish youngsters and social media 2016

We had 5520 participants aged 13-29 from all-around Finland to answer about their social media usage and behavior.

 • Average Finnish youngster of this research is 19,5 years old and uses social media about 15 hours a week. The use of social media services clearly focus on the period between 3 pm to 1 am. The most popular time for young people in social media services is at 6-9 pm.
 • Many youngsters feel that social media services complement and enrich the social communication of real life. Young people seems to have conversation in social media with already familiar persons.
 • Most popular social media services are WhatsApp, YouTube, Facebook, Instagram, Spotify and Snapchat. Compared to our 2015 study, WhatsApp has passed YouTube at most popular social media service. Snapchat is the biggest grower this year. The most important services according to participants are WhatsApp, Facebook, Instagram, Snapchat and YouTube.
 • 95 % of young people use social media with their smart phone.
 • Finnish young people mostly read and like all types of content in social media services.
 • 71 % of young people would like to have teaching of social media in educational institutions.
 • According to the research the social media usage of young people is unlikely to change radically at least one year. WhatsApp, Facebook, Instagram, YouTube and Snapchat are clearly most popular services when asked, what services young people are using in one year.

« Esittely   |  » Tutkimuksen ja vastaajien esittely

***

Tutkimukseen viittaaminen

Creative Commons -lisenssi
Suomessa asuvien 13-29 -vuotiaiden nuorten sosiaalisen median palveluiden käyttäminen ja läsnäolo (2016) jonka tekijä on ebrand Suomi Oy & Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuuripalvelut on lisensoitu Creative Commons Nimeä-Ei muutoksia-Epäkaupallinen 3.0 Muokkaamaton -lisenssillä.
Teos on muunnelma teoksesta https://wordpress.ebrand.fi/somejanuoret2016.

Tuloksien analysointi ja tämän verkkosivuston toteutus:

Jukka Weissenfelt

jukka@ebrand.fi

+358 440 5544 08

ebrand Suomi Oy on sosiaalinen digimediatoimisto, jonka erikoisosaamisalueena ovat sähköiset ja sosiaaliset mediat.