3. Sosiaalisen median käyttötavat

Tutkimuksen perusteella lähes kaikki vastaajista käyttävät sosiaalista mediaa sisältöjen lukemiseen, selaamiseen ja tykkäämiseen. Suuri osa (75 %) käyttäjistä myös kuuntelee musiikkia somepalveluiden avulla. Iso osa vastaajista haluaa tietää, mitä hänelle jo tutut ihmiset tekevät. Nämä ovat siis puhtaasti tiedon selaamista, musiikin kuuntelua ja lukemista, eivät sisällöntuotantoa. Ensimmäisen sisällöntuotantoon liittyvän vastauksen on valinnut vähän alle 60 % vastaajista, eli vastaajat keskustelevat tuttujen ja ystävien kanssa reaaliaikaisesti. Tekstipohjainen sisällöntuotanto eli tilapäivitykset ja kommentointi ovat enää alle 45 %:n suosiossa – vuonna 2015 vastaava luku oli yli 50 %. Vuonna 2013 jopa 80 % nuorista tuotti kommentteja. Into omaan tekstipohjaiseen sisällöntuotantoon on selvästi laantunut vastaajien keskuudessa. Tiedon etsiminen on selvästi mielenkiintoinen asia. Nuoret myös kysyvät tutuiltaan mielipiteitä ja seuraavat muiden kommentteja.

mitä_somessa_tehdään

” Pysyttelen perillä uutisista ja muista ajankohtaisista asioista. ”

Hyvin yleistä on reaaliaikaisen keskustelun käyminen pikakeskustelupalveluiden tai chattien kautta. Pikaviestintä on selkeästi vakiinnuttanut paikkansa nuorten elämässä. Selvin merkki tästä on WhatsAppin nousu. Vuoden 2013 tutkimuksessa WhatsAppia käytti vain 8 % vastaajista. 2016 WhatsAppia käyttää 88 % vastaajista ja viime vuonna jo 82 %.

Hyvin usea vastaaja myös etsii tietoa häntä itseään kiinnostavista asioista ja osa myös jakaa muiden tuottamia sisältöjä eteenpäin. Mielenkiintoisen sisällön jakaminen on samoissa prosenteissa kuin vuosi sitten – eli noin 40 % jakaa sisältöjä eteenpäin. Käyttäjät tuntuvat passivoituneen palveluihin tuotetun sisällön osalta. Vastauksien perusteella videoiden ja ennen kaikkea musiikin tekeminen on huomattavasti harvinaisempaa kuin tekstisisältöjen ja kuvien ottaminen.

Sosiaalinen videonjakopalvelu YouTube on erittäin suosittu nuorten parissa. Silti vain reilut 7 % vastaajista ilmoittaa tekevänsä itse videoita. Nuoret siis katselevat ja kuuntelevat toisten tekemiä videoita ja musiikkia huomattavasti enemmän, mitä itse tekevät. Samankaltaisen seuran etsijöitä on myös verrattain vähän vastaajien keskuudessa. Kuitenkin uusiin ihmisiin haluaa tutustua enää noin 30 % vastaajista – edellisinä kertoina vastaava luku on ollut jopa yli 50 %. Pelejä sosiaalisen median palveluissa pelaa edelleen noin kolmannes vastaajista. Karkeasti voisi spekuloida, että nuorten sisällöntuotanto on tosiaankin siirtynyt ja edelleen siirtymässä hyvin julkisista palveluista, kuten Facebook ja Twitter, pienempiin hallittuihin ryhmiin/ryhmäkeskusteluihin/yksityiskeskusteluihin, joissa tiedetään tasan tarkkaan kuka tai ketkä sisällöt näkevät ja lukevat.

” Seuraan tuntemiani henkilöitä ja heidän päivityksiä. ”

Miksi sosiaalinen media?

Nuoret näyttävät ensisijaisesti käyttävän sosiaalista mediaa jo tuttujen ihmisten kanssa keskusteluun. Nuoret selvästi käyttävät sosiaalisen median palveluita siksi, koska muutkin nuoret käyttävät. Ryhmäytyminen ja yhteenkuuluvuus on nuorille tärkeää. Sosiaalisesta mediasta tulee nuorten vastausten perusteella varsin helposti tapa. Palveluiden käyttö on vakiinnuttanut roolinsa ja merkityksellisyytensä jokapäiväisessä elämässä hyvin monen nuoren elämässä. Vapaan sanan vastausten perusteella sosiaalisen median palveluiden käyttö voi myös olla varsin addiktoivaa.

” Käytän sen takia, että kuulun joukkoon ja näen muita ihmisiä ja tutustun niihin. ”

” Pieni osa somen käytöstä on oikeasti hyödyllistä, mutta isoin osa on tosi turhaa ja iso osa käytöstä johtuu vaan siitä, että se koukuttaa. Aivot ovat oppineet, että somen parista saa koko ajan helposti uusia virikkeitä pienellä sormen liikutuksella, ilman että tarvitsee oikeasti tehdä mitään. Joten sitä hakeutuu tekemään tosi helposti jos vaihtoehtona olisi joku muu aktiviteetti, johon pitäisi nähdä enemmän vaivaa ja keskittymistä. Vaikka se joku muu aktiviteetti olisi oikeasti paljon mielenkiintoisempaa ja mukavampaa, niin silti sitä hakeutuu tuon vaivattoman ja helpon vaihtoehdon pariin. En pidä tätä hyvänä asiana, mutta en oikein osaa lopettaakaan. Pidän hyvänä asiana kuitenkin, että tiedostan tämän käytösmallin ja riippuvuuden itsessäni. ”

miksi_somepalveluita_käytetään

” Pystyn helposti kommunikoimaan kaukana asuvien ystävien ja tuttavien kanssa. ”

” Haluan kuulua jonnekin, haluan että en katoa maailmalta, joten pysyn somessa. ”

« Suosituimmat sosiaalisen median palvelut   |  » Sosiaalisen median merkityksellisyys