4. Sosiaalisen median merkityksellisyys

Vuoden 2016 tärkein yksittäinen syy nuorilla sosiaalisen median käyttöön näyttää olevan somen mahdollistama keskustelukanava tuttujen ihmisten kanssa. Tottakai sosiaalisen median käyttö on myös tapa ja yksi luonteva osa nuorten elämää. Tiedon etsintä on myös tärkeä osa somen käyttöä – ehkä nuoret etsivät tietoa sosiaalisista suhteista/asioista somen kautta, kun taas asioista ja palveluista etsitään tietoa mm. Googlen kautta. Hyvin iso osa vastaajista on saanut kavereita sosiaalisen median kautta. Vastauksista selviää, että sosiaalista mediaa käytetään myös sen takia, koska muutkin sitä käyttävät. Sosiaalisessa mediassa viestitään ja sovitaan ystävien kesken asioista, jolloin nuorille syntyy eräänlainen pakko käyttää palveluita, mikäli haluaa pysyä ajan tasalla kaveripiirissä sovituista asioista.

Viestintä on nuorille sosiaalista toimintaa, joka vahvistaa yhteenkuuluvuuden tunnetta ja on tuottanut suurelle osalle vastaajista selkeää iloa ja lisävarmuutta. Useat vastaajista ovat saaneet apua erinäisiin ongelmiin ja kokeneet onnistumisen tunteita. Vastaajille sosiaalinen media on ainakin osittain tuottanut myös surua. Toisaalta hieman alle 20 % ei ole saanut surun tunteita sosiaalisen median kautta. Vastaajien kohdalla noin kolmannes on löytänyt seurustelukumppanin sosiaalisen median avulla. Nyt ja jatkossa yhä useampi nuori tullee löytämään seurustelukumppanin verkkopalveluiden kautta.

Kysyimme tänä vuonna myös kaksi kiusaamiseen liittyvää kysymystä. Reilu 15 % vastaajista on kokenut ainakin jonkinasteista kiusaamista sosiaalisen median palveluissa. Vain reilu kaksi prosenttia tunnustaa kiusanneensa varmuudella toisia. Rohkaisevasti yli 80 % on sitä mieltä, että ei ole millään tavalla kiusannut toisia. Toivottavasti nuoret ymmärtävät nyt ja jatkossa, että kiusaaminen on välineestä tai tavasta välittämättä aina väärin.

” Seuraan ”paikkakunnan asioita”. Suuri osa tapahtumista ja asioista on paikallisessa Facebook-ryhmässä, pysyn ajantasalla mitä kotikaupungissa tapahtuu. ”

some_palvelut_ovat_tuoneet_elamaani_2016_ebrand1

” Haluan myös tutustua uusiin ihmisiin ja nähdä sisältöä minua kiinnostavista asioista. ”

Vastaajista alle 50 % pyrkii tuottamaan sisältöä, joka herättää keskustelua. Vuoden 2015 tutkimuksessa vastaava luku oli noin 52 % ja vuonna 2013 61 %. Lukumääräisesti uusien seuraajien ja kavereiden kerääminen ei tunnu olevan enää yhtä tärkeää kuin vuoden 2013 vastaajien keskuudessa. Vuonna 2016 ja 2015 alle 8 % kyselyn vastaajista pyrkii tuottamaan sisältöä aiheista, jotka eivät kiinnosta itseään – vuonna 2013 vastaava luku oli 12,3 %. Nuoret ilmeisesti uskaltavat olla enemmän ”omaa” mieltä ja tuottaa sellaista sisältöä, mikä kiinnostaa häntä itseään.

sisallon_ja_yleison_suhde

” Arvostaisin kuitenkin, jos reaalielämässä tavattaessa sosiaalinen media voitaisiin jättää paremmin taka-alalle. Ylimääräinen kuvien räpsiminen ja niihin poseeraaminen tekee tilanteista vaivaantuneita ja kiusallisia. En voi kertoa pahinta mahdollista esimerkkiä siitä, miten ihmiset ovat ignoranneet muita heidän välittömässä läheisyydessään tai seurassaan päivittääkseen sosiaalista mediaansa, koska tilanne pahenee hetki hetkeltä. Ikätoverini ovat mielestäni alkaneet havaita ongelman ja ovat ryhtyneet toimimaan sen kitkemiseksi. Samanaikaisesti kuitenkin vanhempi sukupolvi eli keski-ikäiset aikuiset ovat hurahtaneet sosiaalisen median villitykseen ja unohtaneet ajoittain sen takia kaikki käytöstapansa. ”

Hyvin usealle nuorelle sosiaalisen median palvelut täydentävät ja rikastavat reaalielämän sosiaalista viestintää. Vain 15 % vastaajista sanoo sosiaalisen median osittain tai kokonaan korvanneen reaalielämän sosiaalisen viestinnän ja kanssakäymisen. Sosiaalinen media on selvästi tuonut ujohkoille nuorille mahdollisuuden viestiä aktiivisesti, sillä noin 30 % vastaajista kertoo olevansa sosiaalisempi sosiaalisen median välityksellä kuin reaalielämässä.

miten_somepalvelut_.vaikuttavat_reaalielämän_suhteisiin

Noin puolet vastaajista kokee, että sosiaalinen media tuo syvyyttä jo olemassa oleviin kaverisuhteisiin. Väittäisimme myös, että sosiaalinen media edesauttaa ja helpottaa yhteydenpitoa esimerkiksi vieraalla paikkakunnalla asuviin tai muuten hieman vähemmän reaalielämässä normaalisti yhteyttä pitäneisiin ihmisiin. Tämä tuli myös hyvin esille vastaajien kommenteissa. Sosiaalinen media saattaa siis kasvattaa sosiaalista verkostoa. Eri asia on kuitenkin, syventääkö se kaikkia suhteita vai ainoastaan osaa suhteista. Sosiaalisen median avulla nuoret todennäköisesti pitävät yhteyttä laajempaan piiriin kuin reaalielämässä, jossa tavataan ystäviä ja läheisiä.

” Somen välityksellä minulla on pienempi kynnys ottaa yhteyttä kaveriin, jota ei ole vähään aikaan tavannut lainkaan, ja sopia tapaaminen. ”

” Sosiaalisen median käyttöni ei juurikaan liity reaalielämän sosiaalisiin suhteisiini. Olen siellä asian, en ihmisten takia. Toki käytännön viestintää täytyy hoitaa somen kautta (Whatsapp, Facebook Messenger). ”

” Olen SOMEssa enemmänkin vain tarkkailija, enkä tuota sisältöä paljon. SOME ei korvaa reaalielämääni. ”

” Suurin syy on ehkä se, että olen todella huono soittelemaan ihmisille muuten kuin jos on asiaa. Siksi somen käyttö helpottaa huomattavasti yhteydenpitoa, kun ihmiset vapaaehtoisesti kertovat kuulumisiaan. ”

« Sosiaalisen median käyttötavat   |  » Harkinta sosiaalisessa mediassa