1. Nuoret ja ajankäyttö

Kyselyn mukaan nuoret ovat usein mukana sosiaalisen median palveluissa, koska siellä ovat kaikki muutkin ystävät. Sosiaalista mediaa käytetään siis ensisijaisesti keskusteluvälineenä jo olemassa olevien tuttujen ja ystävien välillä. Sosiaalisen median käyttäminen tietolähteenä tuntuu nuorille vaivattomalta tavalta kysyä puolueetonta mielipidettä asioista omilta ystäviltään tai muilta käyttäjiltä. Palveluita on helppoa ja mukavaa käyttää tiedon etsintään sekä yhteydenpitoon, mutta kyselyssä tuli myös esille, että sosiaalisen median palveluiden käytöstä on usein tullut ainoastaan vain tapa. Ystävien kommentit, tykkäämiset, kehut ja haukut ovat myös tärkeää nuorille heidän palveluihin tuotetusta sisällöstä. Nuoret lisäävät palveluihin valokuvia sekä omia ajatuksiaan, ja heille on tärkeää, millaisen vastaanoton heidän lisäämä materiaali saa ystäviltä, tutuilta ja seuraajilta.

miksi_somepalveluita_käytetään
 • Facebook
 • Twitter
 • Pinterest
 • LinkedIn

Tutkimuksen mukaan yli 60 prosenttia 18-29 -vuotiaista nuorista käyttää Internetiä yli 20 tuntia viikossa. Mitä vanhempiin ikäryhmiin mennään, yhä useampi nuori viettää Internetissä yli 20 tuntia viikossa. Esimerkiksi 18-22 -vuotiaiden keskuudessa 50 % nuorista käyttää Internetiä yli 20 tunnin ajan viikossa, kun taas 23-29 –vuotiaiden nuorten osalta luku on jo 57 %. Vanhemmat ikäryhmät myös viettävät huomattavasti enemmän viikon aikana aikaansa Internetissä: 13-17 -vuotiaista noin 8 % käyttää Internetiä yli 51 tuntia viikossa, kun taas 23-29 –vuotiaista jopa 17 % viettää Internetissä kyseisen ajan viikon aikana. Arvelemme, että pakollisen toisen asteen koulutuksen jälkeen nuorille jää enemmän vapaa-aikaa käytettäväksi. Toisaalta taas jatkokoulutus tai työpaikka voi vähentää kavereiden kanssa vietettyä aikaa, jota sitten korvataan sosiaalisen median käytöllä. Tutkimuksen mukaan sosiaalisen median käyttö täydentää ja syventää reaalielämän sosiaalisia suhteita.


kuinka_paljon_internetia_viikossa
 • Facebook
 • Twitter
 • Pinterest
 • LinkedIn

” Lomilla tulee katsottua myös päivällä pelistreameja, joita muuten ei ehdi nähdä opiskeluiden takia. Viikonloppuisin käytän sosiaalista mediaa huomattavasti vähemmän kuin arkisin, sillä matkustan usein yliopistokaupungin ulkopuolelle kotiin vanhempien luokse ja on muutakin elämää.. ”

” Etenkin viikonloppuisin ja lomilla meinaa tulla valvottua sosiaalisen median takia, ei niinkään arkena. ”

Sosiaalisen median palveluiden käyttö on tutkimuksen mukaan suuri osa kaikesta Internetissä käytetystä ajasta. Tutkimuksen vanhempiin ikäluokkiin siirryttäessä Internetissä toimiminen sisältää voimakkaammin sosiaalisen median palveluiden ulkopuolista toimintaa. Tämä muu Internetissä käytetty aika koostunee todennäköisesti esimerkiksi (verkko)pelaamisesta, uutisten ja tiedon lukemisesta ja etsinnästä sekä töiden tekemisestä.

” Olen ottanut käyttöön ”Älä häiritse” -tilan kännykässäni, jonka avulla yritän vähentää mm. sosiaalisen median käyttöä öisin (Älä häiritse -tila päällä klo 00-10). Pidän tätä ominaisuutta päällä myös lomalla ja viikonloppuisin. ”

Nuorten ajankäyttö painottuu edelleen selvästi iltapäivästä aina yöhön saakka eli klo 15-01 väliseen aikaan. 13-17 -vuotiaiden ryhmällä on pientä käyttöpiikkiä havaittavissa aamulla ja iltapäivästä verrattuna muihin ryhmiin. Kun tarkastelussa ovat kaikki vastaajat, myös sukupuolten välille syntyy joitakin eroavaisuuksia. Miehet esimerkiksi käyttävät palveluita enemmän aamulla kuin yöllä, naisilla yö on hieman suositumpi ajankohta kuin aamu. Molemmat ryhmät käyttävät palveluita eniten alkuillasta eli klo 18-21. Miehillä seuraavaksi suosituin ajankohta on myöhäisilta, naisilla vastaavasti iltapäivä. Muuten erot ovat suhteellisen pieniä.

milloin_somea_käytetään
 • Facebook
 • Twitter
 • Pinterest
 • LinkedIn

Tämän vuoden kysymysasettelussa kysyimme sosiaaliseen mediaan käytettyä aikaa ruutuaikana. Ajatuksena oli siis saada paremmin esille aktiivista aikaa, kun nuoret käyttävät somepalveluja. Hirveän isoja eroja emme kuitenkaan saaneet edellisiin tutkimuksiin. Ajallisesti miehet ja naiset ovat valinneet 6-9 tuntia useimmin sosiaalisen median käyttöajaksi viikon aikana. Eroa sukupuolten välillä löytyy 0-1 tuntia viikossa käyttävien välillä, kun naisilla heitä on vain kaksi prosenttia vastaajista, kun taas miesten osalta heitä on viisi prosenttia vastaajista. Vastausvaihtoehdoista naisilla 0-1 tuntia on vähiten valittu ja miehillä se on kolmanneksi vähiten valittu. Väitämme, että sosiaalinen media tavoittaa naiset hieman paremmin, kuin miehet. Tätä tukee myös naisten erittäin korkea vaste kyselyyn osallistumisesta ( 70 % vs. 28 %). Miehillä käyttö voi olla vähäisempää ja miehillä voi olla myös enemmän ennakkoluuloja sosiaalisen median palveluita vastaan – sama on toistunut myös yritysmaailmassa. Vastauksien keskiarvoksi saimme sosiaaliseen mediaan käytetyksi ajaksi noin 15 tuntia viikossa.

13-17 -vuotiaista noin 50 % käyttää sosiaalisen median palveluita 0-9 tuntia viikossa. Tuntimäärä kuulostaa varsin vähäiseltä – toisaalta se on pysynyt lähes identtisenä viime vuoteen verrattaessa. Ehkä tämän ikäisten on vielä vaikea arvioida käytettyä aikaa – tai sitten heidän käyttö on jollain tapaa nopeampaa ”selaamista”. Näiden nuorten ajankäyttö sijoittuu selvästi klo 15-01 väliin (58 %). Suurimman vastaajaryhmän, eli 13-17 -vuotiaiden parissa ajankäyttö on 3-20 tuntia (61 %). 58 % tämän ikäryhmän vastaajista käyttää palveluita klo 15-01 välisenä aikana. 23-29 -vuotiaat vastaajat käyttävät somepalveluita 3-20 tuntia viikossa (62 %). Suosituin ajankohta on tässäkin ikäryhmässä edelleen klo 15-01 (60 %), mutta myös aamu- ja keskipäivä saa yhteensä 24 % vastauksista.

kuinka_paljon_somessa_viikossa
 • Facebook
 • Twitter
 • Pinterest
 • LinkedIn

” Katson erilaisia tutorialeja ja inspiroidun/motivoidun. Tykkään myös katsoa hauskoja videoita ja kuvia, jotka saavat nauramaan. ”

Miehet käyttävät somepalveluita pääasiallisesti kotona (98 %), opiskelupaikalla (61 %) ja liikkeessä (54 %). Myös kavereiden kanssa somepalveluita käyttää 49 % miehistä. Miehistä 92 % käyttää pääsääntöisesti somepalveluita älypuhelimella – nousua on tapahtunut vuoden 2015 86 prosentista. Tietokoneella miehistä somepalveluita käyttää pääsääntöisesti enää 76 prosenttia. Naiset käyttävät somepalveluita kotona (99 %), opiskelupaikalla (75 %), liikkeessä (74 %) ja kavereilla (61 %). Naisten osalta käyttö on lisääntynyt viime vuodesta, jolloin liikkeessä vastasi 61 % ja kaverilla 56 %. Naisten suosituin väline on älypuhelin hurjalla 97 prosentin käyttöasteella. Pääsääntöisesti tietokoneella sometuksen hoitaa 72 % naisvastaajista, tabletilla tilapäivitykset tarkistaa19 % ja konsoleilla vain 7 %.


missä_somepalveluita_käytetään
 • Facebook
 • Twitter
 • Pinterest
 • LinkedIn

” Käytetään liikaa ja nuorten käyttäytyminen on kamalaa sosiaalisessa mediassa. Ei eletä enää tässä maailmassa kunnolla vaan some vie keskittymisen. itsekin käytän päivittäin, mutta tärkeämpää on nauttia hetkestä kuin ottaa kuva somea varten. ”

laitteet
 • Facebook
 • Twitter
 • Pinterest
 • LinkedIn

Nuorista yli 95 % käyttää sosiaalisen median palveluita mobiililaitteella.

99 % vastanneista käyttää sosiaalisen median palveluita kotona. Työpaikalla palveluita käyttää 23 % vastaajista. Työpaikoilla on edelleen hyvin eriäviä käytäntöjä sosiaalisen median käytöstä, osassa se on täysin kiellettyä ja osassa sallittua. Tämä todennäköisesti vaikuttaa jo työelämässä olevien nuorten sosiaalisen median palveluiden käyttöön, jolloin palveluissa vietetty aika painottuu työajan ulkopuolelle.

” Sitä [somea] tuodaan liikaa esiin. Kaikki käteismaksut siirtyvät mobiiliin joka ei ole hyvä asia.
Itse pidän puhelinta aina mukana ja näpräilen sitä vähänväliä, koska siitä on tullut tapa ja pidän siitä. ”

Vertailu vuosien 2013 ja 2015 tutkimukseen:

Ajankäytön suhteen vuoden 2016 ja 2015 vastauksissa somepalveluita käytetään lähes aina vähintään tunti viikossa. Vuoden 2013 tutkimuksessa varsinkin vanhemmista vastaajista oli jopa 10 % vastaajista, jotka eivät käyttäneet sosiaalisen median palveluita ollenkaan tai hyvin vähän. Nyt vastaava prosentti on lähes nolla.

Huomioitavaa on 13-17 -vuotiaiden sosiaalisen median palveluiden käyttö aamuisin klo 6-9, joka on kasvanut huomattavasti kahtena peräkkäisenä vuotena verrattuna vuoden 2013 tutkimukseen. Nyt ikäryhmästä 14 % vastaajista käyttää sosiaalisen median palveluita aamuisin.

Älypuhelin on noussut ilmeisesti pysyvästi tietokoneen ohi laitteista, joilla käytetään sosiaalisen median palveluita. Nyt jopa 95 % kyselyyn vastanneista nuorista käyttää palveluita älypuhelimella, kun vuonna 2013 sitten vastaava luku oli 75 % ja viime vuonna 92 %. Naisvastaajista hurjat 97 % käyttää somepalveluita pääsääntöisesti älypuhelimella. Nuorten keskuudessa pääsääntöinen somepalveluiden käyttö tietokoneilla on laskenut.

Sosiaalisen median palveluiden käyttö koulussa tai opiskelupaikalla on pysynyt samana viime vuoteen verrattaessa; nyt 71 % kyselyyn vastanneista nuorista käyttää palveluita opiskelupaikalla.

« Tutkimuksen ja vastaajien esittely   |  » Suosituimmat sosiaalisen median palvelut