Tutkimuksen ja vastaajien esittely

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/ebrand4/wordpress.ebrand.fi/somejanuoret2015/v/wp-content/plugins/really-simple-facebook-twitter-share-buttons/really-simple-facebook-twitter-share-buttons.php on line 619

Tämä tutkimus toteutettiin sosiaalisen median aikakauden työkalulla, Polldaddy.com -verkkokyselypalvelun avulla. Kyselytutkimuksessa kysymystyyppejä pyrittiin käyttämään varsin monipuolisesti, joten monivalintaa, likert-asteikkoa ja vapaata sanaa käytettiin vaihtelevasti. Kyselytutkimuksen kohderyhmänä olivat suomenkieliset 13-29 -vuotiaat nuoret ja nuoret aikuiset. Tutkimusaineisto kerättiin verkkoon toteutetun verkkokyselylomakkeen avulla vuoden 2015 maalis-huhtikuun aikana. Tutkimukseen osallistui yhteensä 2618 vastaajaa (n = 2618) eri puolilta Suomea. Vastaajien keski-ikä oli 19,8 vuotta. Tarkoituksena oli tämän vuoden toteutukseen saada myös 9-12 -vuotiaat mukaan, mutta valitettavasti vastaajista vain 37 oli 9-12 -vuotiaita. Näin ollen tämä ryhmä on jätetty pois tuloksista. Vastaajista 68 % oli naisia, joten useassa kohdassa olemme myös erotelleet miehet ja naiset erikseen omiksi ryhmiksi. Alla tarkemmat ikä- ja sukupuolijakautumat vastaajista:

ikajakauma

Jätimme tietoisesti määrittelemättä, mitä kyselyssä tarkoitetaan sosiaalisella medialla. Halusimme tietää, miten nuoret nykyään näkevät ja käsittävät sosiaalisen median. Enemmistön mielestä sosiaalisen median tunnistaa mahdollisuudesta viestiä ja keskustella muiden käyttäjien kanssa. Rekisteröityminen tai omien henkilökohtaisten tunnuksien käyttö olivat annetuista vastausvaihtoehdoista yllättävän vähän valittuja. Nuoret ovat oppineet käyttämään palveluita myös ilman rekisteröitymistä. Anonyymisti käytettäessä moni palvelu mahdollistaa ainakin teksti-, kuva- tai videomateriaalin katsomisen ja jakamisen. Rekisteröityminen ja kirjautuminen mahdollistaa yleensä keskustelun, kommenttien jättämisen ja palvelukohtaisia erityisominaisuuksia, kuten Facebookin tykkääminen. Nuorilla oli myös mahdollisuus tuoda esille omia sosiaalisen median piirteitä, mutta mahdollisuutta oli hyödyntänyt vain 34 vastaajaa, mikä on alle prosentti kokonaisvastaajista.

k4_mika_tekee_somepalvelun_ebrand

Valitsimme tutkimuksen tuloksien analysointiin koko tulosmassan lisäksi kolme eriävää ihmisryhmää, joiden kautta saamme parempaa kuvaa eri ikäryhmien välille. Ihmiset ovat yksilöitä, mutta vastaustuloksissa samaa ikäryhmää olevat käyttäytyvät jokseenkin samantyylisesti.

 

Ryhmät ovat:

– 1. Ryhmä: 13-17 -vuotiaat miehet ja naiset (n=998) (myöhemmin myös ryhmä 1)

– 2. Ryhmä: 18-22 -vuotiaat miehet ja naiset (n=924) (myöhemmin myös ryhmä 2)

– 3. Ryhmä: 23-29 -vuotiaat miehet ja naiset (n=696) (myöhemmin myös ryhmä 3)

 

« Tiivistelmä » Nuoret ja ajankäyttö

Tuloksien analysointi ja tämän verkkosivuston toteutus:

Jukka Weissenfelt & Juha Huovinen

jukka@ebrand.fi & juha@ebrand.fi

info@ebrand.fi

+358 440 5544 08 & +358 440 5544 16

ebrand Suomi Oy on sosiaalinen digimediatoimisto, jonka erikoisosaamisalueena ovat sähköiset ja sosiaaliset mediat.

 

Tutustu vuoden 2013 SoMe ja Nuoret -tutkimukseen
Tietoa
Tämä verkkosivusto on omistettu alkuvuonna 2015 tehdylle kyselytutkimukselle suomalaisten nuorten ja nuorten aikuisten sosiaalisen median käytöstä. Tutkimus on koko Suomen kattava sekä haastattelututkimukseen että statistiikkaan perustuva nettikysely, joka toteutettiin yhteistyössä Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuuripalveluiden kanssa. Toteuttajana on oululainen sosiaaliseen mediaan keskittynyt ebrand Suomi Oy. Julkaistu 4.5.2015.