1. Nuoret ja ajankäyttö

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/ebrand4/wordpress.ebrand.fi/somejanuoret2015/v/wp-content/plugins/really-simple-facebook-twitter-share-buttons/really-simple-facebook-twitter-share-buttons.php on line 619

Miksi nuoret haluavat käyttää sosiaalisen median palveluita? Kyselyn mukaan nuoret ovat usein mukana palveluissa, koska siellä ovat kaikki muutkin ystävät. Sosiaalisen median käyttäminen tietolähteenä tuntuu nuorille vaivattomalta tavalta kysyä puolueetonta mielipidettä asioista omilta ystäviltään tai muilta käyttäjiltä. Palveluita on helppoa ja mukavaa käyttää tiedon etsintään sekä yhteydenpitoon, mutta kyselyssä tuli myös esille, että sosiaalisen median palveluiden käytöstä on usein tullut ainoastaan vain tapa. Ystävien kommentit, tykkäämiset, kehut ja haukut ovat myös tärkeää nuorille heidän palveluihin tuotetusta sisällöstä. Nuoret lisäävät palveluihin valokuvia sekä omia ajatuksiaan, ja heille on tärkeää, millaisen vastaanoton heidän lisäämä materiaali saa ystäviltä, tutuilta ja seuraajilta.

Tutkimuksen mukaan yli puolet 18-29 -vuotiaista nuorista käyttää Internetiä yli 20 tuntia viikossa. Mitä vanhempiin ikäryhmiin mennään, yhä useampi nuori viettää Internetissä yli 20 tuntia viikossa. Esimerkiksi 18-22 -vuotiaiden keskuudessa 48 % nuorista käyttää Internetiä yli 20 tunnin ajan viikossa, kun taas 23-29 –vuotiaiden nuorten osalta luku on jo 56 %. Vanhemmat ikäryhmät myös viettävät huomattavasti enemmän viikon aikana aikaansa Internetissä: 13-17 -vuotiaista noin 6 % käyttää Internetiä yli 51 tuntia viikossa, kun taas 23-29 –vuotiaista jopa 13 % viettää Internetissä kyseisen ajan viikon aikana. Arvelemme, että pakollisen toisen asteen koulutuksen jälkeen nuorille jää enemmän vapaa-aikaa käytettäväksi. Toisaalta taas jatkokoulutus tai työpaikka voi vähentää kavereiden kanssa vietettyä aikaa, jota sitten korvataan sosiaalisen median käytöllä. Tutkimuksen mukaan sosiaalisen median käyttö täydentää ja syventää reaalielämän sosiaalisia suhteita.

somen ajankäyttö

” Ajat voivat heitellä aivan laidasta laitaan. Jos on paljon muuta sosiaalista tekemistä, jää some-aika tosi pieneksi. Oikeastaan some ei vie aikaa miltään muulta, vaan päinvastoin se täyttyy päivän aikana sadoista viesteistä jotka luen kunhan muilta asioilta ehdin jossakin välissä. Yleensä selaan facebookia ja instagramia esim. bussissa, junassa, auton kyydissä jne. Vilkaisen arkena puhelimen aamulla, mutta sen jälkeen pystyn olla katsomatta älypuhelintani ollenkaan koko päivän ellen sitä johonkin erityiseen tarvitse (esim bussiaikataulun tarkistaminen).”

” Viikonloppuina ja lomilla käytän nettiä myös yöllä, mutta viikkoina en melkein koskaan. ”

Sosiaalisen median palveluiden käyttö on tutkimuksen mukaan erittäin suuri osa kaikesta Internetissä käytetystä ajasta. Tutkimuksessa tuli esille, että 0-30 tuntia viikossa Internetiä käyttävien nuorten Internetissä vietetty aika koostuu lähes täysin sosiaalisen median palveluissa. Vasta yli 30 tuntia viikossa Internetiä käyttävien nuorten osalta käyttöön liittyy muutakin toimintaa sosiaalisen median palveluiden lisäksi. Varsinkin tutkimuksen vanhempiin ikäluokkiin siirryttäessä Internetissä toimiminen sisältää voimakkaammin sosiaalisen median palveluiden ulkopuolista toimintaa. Tämä muu Internetissä käytetty aika koostunee todennäköisesti esimerkiksi (verkko)pelaamisesta, uutisten ja tiedon lukemisesta ja etsinnästä sekä töiden tekemisestä.

” Joskus katson vähän liikaa ruutua ja minua väsyttää todella paljon seuraavana päivänä. ”

Nuorten ajankäyttö painottuu selvästi iltapäivästä aina yöhön saakka eli klo 15-01 väliseen aikaan. Kun tarkastelussa ovat kaikki vastaajat, myös sukupuolten välille syntyy joitakin eroavaisuuksia. Miehet esimerkiksi käyttävät palveluita enemmän aamulla kuin yöllä, naisilla yö on hieman suositumpi ajankohta kuin aamu. Molemmat ryhmät käyttävät palveluita eniten alkuillasta eli klo 18-21. Miehillä seuraavaksi suosituin ajankohta on myöhäisilta, naisilla vastaavasti iltapäivä. Muuten erot ovat suhteellisen pieniä.

somen ajankäyttö

Ajallisesti miehet  ovat valinneet 3-5 tuntia useimmiten sosiaalisen median käyttöajaksi viikon aikana, kun taas naisilla useimmiten valittu käyttöaika on 6-9 tuntia viikossa. Merkittävin ero sukupuolten välillä löytyy 0-2 tuntia viikossa käyttävien välillä, kun naisilla heitä on 10 prosenttia vastaajista, kun taas miesten osalta heitä on 14 prosenttia vastaajista. Väitämme, että sosiaalinen media tavoittaa tytöt hieman paremmin, kuin miehet. Tätä tukee myös naisten erittäin korkea vaste kyselyyn osallistumisesta ( 68 % vs. 32 %). Miehillä käyttö voi olla vähäisempää ja miehillä voi olla myös enemmän ennakkoluuloja sosiaalisen median palveluita vastaan – sama on toistunut myös yritysmaailmassa. Vastauksien keskiarvoksi saimme sosiaaliseen mediaan käytetyksi ajaksi noin 13-17 tuntia viikossa.

Tarkoituksenamme oli myös löytää tuloksista poikkeuksia. 13-17 -vuotiaista noin 49 % käyttää sosiaalisen median palveluita 0-9 tuntia viikossa. Tuntimäärä kuulostaa varsin vähäiseltä. Näiden nuorten ajankäyttö sijoittuu selvästi klo 15-01 väliin (58 %). Suurimman vastaajaryhmän, eli 13-17 -vuotiaiden parissa ajankäyttö on 3-20 tuntia (62 %). 37 % tämän ikäryhmän vastaajista käyttää palveluita klo 15-01 välisenä aikana. 23-29 -vuotiaat vastaajat käyttävät somepalveluita 3-20 tuntia viikossa (68 %). Suosituin ajankohta on tässäkin ikäryhmässä edelleen klo 15-01 (61 %), mutta myös aamu- ja keskipäivä saa yhteensä 24 % vastauksista.

somen ajankäyttö

” Käytän viestien muotoiluun/sanomiseen enemmän aikaa ja harkintaa, koska äänensävy ja kehonkieli puuttuvat vuorovaikutustilanteesta, enkä halua väärinkäsityksiä. Täytyy myös käyttäytyä asiallisesti, sillä tuottamani sisältöhän saattaa päätyä ties minne salaisen palvelun arkistoihin. ”

k7_missa_somea_kaytetaan_ebrand

Miehet käyttävät somepalveluita pääasiallisesti kotona (98 %), opiskelupaikalla (63 %) ja liikkeessä (54 %). Myös kavereiden kanssa somepalveluita käyttää 44 % miehistä. Miehistä 86 % käyttää somepalveluita älypuhelimella, tietokoneen ollessa kuitenkin edelleen suosituin päätelaite (89 %). Prosentuaalisesti somepalveluiden käyttö tableteilla ja konsoleilla on miehillä lähes tasoissa (tabletit 28 %, konsolit 23 %). Naiset käyttävät somepalveluita kotona (99 %), opiskelupaikalla (74 %), liikkeessä (61 %) ja kavereilla (56%). Naisten suosituin väline on älypuhelin (93 %). Tietokonetta somepalveluihin käyttää 82 % naisvastaajista, tabletilla tilapäivitykset tarkistaa 37 % ja konsoleilla vain 7 %.

” Pidän sosiaalisesta mediasta, mutta sitä käytetään ihan liikaa. ”

somen ajankäyttö

Nuorista jopa 92 % käyttää sosiaalisen median palveluita mobiililaitteella.

99 % vastanneista käyttää sosiaalisen median palveluita kotona. Työpaikalla palveluita käyttää 20 % vastaajista. Työpaikoilla on edelleen hyvin eriäviä käytäntöjä sosiaalisen median käytöstä, osassa se on täysin kiellettyä ja osassa sallittua. Tämä todennäköisesti vaikuttaa jo työelämässä olevien nuorten sosiaalisen median palveluiden käyttöön, jolloin palveluissa vietetty aika painottuu työajan ulkopuolelle.

Vertailu vuoden 2013 tutkimukseen:

Ajankäytön suhteen vuoden 2015 vastauksissa somepalveluita käytetään lähes aina vähintään tunti viikossa. Vuoden 2013 tutkimuksessa varsinkin vanhemmista vastaajista oli jopa 10 % vastaajista, jotka eivät käyttäneet sosiaalisen median palveluita ollenkaan tai hyvin vähän. Nyt vastaava prosentti on lähes nolla.

Erona edelliseen tutkimukseen ajakäytössä nousi 23-29 -vuotiaat, jotka käyttävät Internetiä enemmän kuin kaksi vuotta sitten. Kaksi vuotta sitten kyseisestä ikäryhmästä 10 % vastaajista käytti Internetiä 0-2 tuntia viikossa, kun nyt vastaajista ainoastaan 1 % käytti Internetiä 0-2 tuntia viikon aikana.

Huomioitavaa on 13-17 -vuotiaiden sosiaalisen median palveluiden käyttö aamuisin klo 6-9, joka kasvoi huomattavasti kahden vuoden takaiseen tutkimukseen verrattuna. Nyt ikäryhmästä 14 % vastaajista käyttää sosiaalisen median palveluita aamuisin.

Suurin ero aiempaan tutkimukseen on se, että älypuhelin on noussut tietokoneen ohi laitteista, joilla käytetään sosiaalisen median palveluita. Jopa 92 % kyselyyn vastanneista nuorista käyttää palveluita älypuhelimella, kun kaksi vuotta sitten vastaava luku oli 75 %. Tietokoneella sosiaalisen median palveluiden käyttö on laskenut: nyt nuorista 86 % käyttää tietokoneella, kun kaksi vuotta vastaava luku oli jopa 98 %. Myös tablet-laitteiden käyttö on noussut nuorilla 14 prosentista 35 prosenttiin. Huomioitavaa on myös miesten ja naisten väliset erot: miehillä suosituin päätelaite sosiaalisen median palveluiden käyttöön on edelleen tietokone.

Sosiaalisen median palveluiden käyttö koulussa tai opiskelupaikalla on myös kasvanut aiempaan tutkimukseen verrattuna; nyt 70 % kyselyyn vastanneista nuorista käyttää palveluita opiskelupaikalla.

« Tutkimuksen ja vastaajien esittely » Suosituimmat sosiaalisen median palvelut

Tutustu vuoden 2013 SoMe ja Nuoret -tutkimukseen
Tietoa
Tämä verkkosivusto on omistettu alkuvuonna 2015 tehdylle kyselytutkimukselle suomalaisten nuorten ja nuorten aikuisten sosiaalisen median käytöstä. Tutkimus on koko Suomen kattava sekä haastattelututkimukseen että statistiikkaan perustuva nettikysely, joka toteutettiin yhteistyössä Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuuripalveluiden kanssa. Toteuttajana on oululainen sosiaaliseen mediaan keskittynyt ebrand Suomi Oy. Julkaistu 4.5.2015.