Esittely

Tämä verkkosivusto on omistettu alkuvuonna 2015 tehdylle kyselytutkimukselle suomalaisten nuorten ja nuorten aikuisten sosiaalisen median käytöstä. Tutkimus on koko Suomen kattava sekä haastattelututkimukseen että statistiikkaan perustuva nettikysely, joka toteutettiin yhteistyössä Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuuripalveluiden kanssa. Toteuttajana on oululainen sosiaaliseen mediaan keskittynyt ebrand Suomi Oy.

Hox! Vuoden 2016 toteutus on luettavissa täältä -> http://www.ebrand.fi/somejanuoret2016/.

Tutkimuksen vastaajina olivat 13-29 -vuotiaat Suomessa asuvat ihmiset ja tutkimusaineisto kerättiin verkkoon toteutetun verkkokyselylomakkeen avulla vuoden 2015 maalis-huhtikuun välisenä aikana. Tutkimukseen osallistui yhteensä 2618 vastaajaa eri puolilta Suomea.

Tutkimme jo vuonna 2013 nuorten sosiaalisen median käyttöä. Vertailun helpottamiseksi tämän vuoden kysely ja myös tämän sivuston rakenne noudattelee pitkälti vuoden 2013 toteutusta. Suosittelemme tutustumaan vuoden 2013 toteutukseen, sillä siellä esitetyt asiat ovat edelleen ajankohtaisia ja vertailukelpoisia. Vuoden 2013 tulokset löydät täältä.

Lopputuloksena tutkimuksesta on ilmaisessa jakelussa oleva ja helppolukuinen verkkosivuston muotoon tehty kooste, jota parhaillaan luet. Sivusto on toteutettu responsiivisesti, joten pienemmillä näytöillä sisällysluettelo piiloutuu oikealla olevan menu-ikonin taakse. Sisällysluettelon saa auki painamalla oikealla ylälaidassa sijaitsevaa kolmen viivan menu-ikonia. Isommalla näytöllä luettaessa sivuvalikon saa auki painamalla vasemmalla olevasta menu-ikonista.

Viittaaminen tähän tutkimukseen

Creative Commons -lisenssi
Suomessa asuvien 13-29 -vuotiaiden nuorten sosiaalisen median palveluiden käyttäminen ja läsnäolo (2015) jonka tekijä on ebrand Suomi Oy & Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuuripalvelut on lisensoitu Creative Commons Nimeä-Ei muutoksia-Epäkaupallinen 3.0 Muokkaamaton -lisenssillä.
Teos on muunnelma teoksesta https://www.ebrand.fi/somejanuoret2015.

Käytännön asioita

Tällä sivustolla on selvitetty Suomessa asuvien 13-29 -vuotiaiden nuorten sosiaalisen median palveluiden käyttämistä ja läsnäoloa vuonna 2015. Tutkimuksen tulosten analysointia helpottaa, jos sosiaalisen median sanasto on hallussa. IAB:n tekemä SoMe-sanasto löytyy tästä. Myös tämä verkkosivusto on pyritty tekemään ”kansantajuiseksi” ja helppolukuiseksi. Kyselyn ajankohtaisuutta ja kiinnostavuutta kuvaa mielestämme parhaiten ”vapaa sana” -kysymyksen korkea 40 prosentin vastausaktiivisuus. Suurin osa kommenteista oli myös erittäin mielenkiintoisia ja pohtivia, joten päätimme hyödyntää niitä runsaasti. Sivustolla on käytetty paljon vastaajien kommentteja ja suoria lainauksia. Tunnistat vastaajien kommentit tästä tyylistä:

” Tämä voisi olla suora lainaus. ”

Kyselyä jaettiin eteenpäin vastaajille suomalaisten nuorten suosiossa olevien verkkopalveluiden kautta sekä suoraan moniin oppilaitoksiin, kouluihin ja yliopistoihin. Loppusanat-sivulla on listattu kaikki palvelut ja oppilaitokset, missä kysely on ollut esillä. Kyselyn jakamisessa olivat apuna myös yliopistot ja ammattikorkeakoulut, jotka informoivat opiskelijoitaan osallistumaan tutkimukseen. Lisäksi kyselyä jaettiin Oulun lukiolaisille sekä yläkoulun opiskelijoille. Kyselylomake oli mahdollista täyttää ainoastaan suomen kielellä. Kyselyn avulla pyrittiin saamaan vastauksia seuraaviin pääkysymyksiin:

Missä sosiaalisen median ympäristöissä 13-29 –vuotiaat nuoret liikkuvat ja toimivat?

– Miten ja millä laitteilla nuoret käyttävät sosiaalisen median palveluja?

– Millaisia trendejä sosiaalisen median palveluissa ja yhteisöissä on odotettavissa tulevaisuudessa?

Tiivistetyt tulokset löytyvät tästä.

» Tiivistelmä

 

Tuloksien analysointi ja tämän verkkosivuston toteutus:

Jukka Weissenfelt & Juha Huovinen

jukka@ebrand.fi & juha@ebrand.fi

info@ebrand.fi

+358 440 5544 08 & +358 440 5544 16

ebrand Suomi Oy on sosiaalinen digimediatoimisto, jonka erikoisosaamisalueena ovat sähköiset ja sosiaaliset mediat.

 

 

Tutustu vuoden 2013 SoMe ja Nuoret -tutkimukseen
Tietoa
Tämä verkkosivusto on omistettu alkuvuonna 2015 tehdylle kyselytutkimukselle suomalaisten nuorten ja nuorten aikuisten sosiaalisen median käytöstä. Tutkimus on koko Suomen kattava sekä haastattelututkimukseen että statistiikkaan perustuva nettikysely, joka toteutettiin yhteistyössä Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuuripalveluiden kanssa. Toteuttajana on oululainen sosiaaliseen mediaan keskittynyt ebrand Suomi Oy. Julkaistu 4.5.2015.