Tiivistelmä

Tämän tutkimuksen 19,8-vuotias keskivertonuori käyttää sosiaalisen median palveluita 13-17 tuntia viikossa. Sosiaalisen median palveluiden käyttö painottuu selkeästi klo 15-01 väliseen aikaan. Yleisin aika nuorilla on käyttää sosiaalista mediaa iltaisin klo 18-21 välisenä aikana. Palveluita käytetään ensisijaisesti kotona, mutta myös opiskelupaikalla, mobiililaitteella liikkeessä ja kaverin luona. Nuorista jopa 92 % käyttää sosiaalisen median palveluita älypuhelimella – tämä jopa ohittaa perinteisillä tietokoneilla palveluiden käytön. Pääpalvelut, missä nuoret toimivat, ovat YouTube, WhatsApp, Facebook, Facebook Messenger, Instagram, Spotify, Skype, Snapchat, Twitter ja Feissarimokat. Tutkimuksen perusteella nuorten palveluiden käyttäminen tuskin muuttuu radikaalisti ainakaan vuoteen. YouTube, WhatsApp ja Facebook ovat selkeästi kärjessä kun kysyttiin, missä palvelussa nuoret ovat läsnä vuoden kuluttua.

suosituimmat_palvelut

suosituimmat_palvelut_kaikki

YouTube on suosituin nuorten sosiaalisen median palvelu: 86 prosenttia kyselyyn vastanneista nuorista käyttää YouTubea. WhatsApp on kasvattanut myös erittäin nopeasti suosiotaan nuorten parissa ollen toiseksi suosituin sosiaalisen median palvelu tutkimuksessa (82 %). Tutkimus osoittaa, että nuoret käyttävät Facebookia edelleen myös hyvin aktiivisesti: 81 % 13-29 -vuotiaista nuorista käyttää Facebookia. Facebook Messengeriä käyttää 60 % vastaajista. Muita nuorten suosimia palveluja olivat Instagram (60 %), Spotify (59 %), Skype (40 %), Snapchat (35 %), Twitter (27 %) ja Feissarimokat (26 %).

Suomalaiset nuoret pääsääntöisesti lukevat ja katsovat erilaisia sisältöjä sekä tykkäävät muiden tuottamista sisällöistä sosiaalisen median palveluissa. Nuorille on myös tärkeää pysyä kärryillä, mitä heidän tuttunsa tekevät ja kertovat elämästään. Musiikin kuuntelu on noussut vahvasti ajanviettotapana sosiaalisen median palveluissa, pääosin YouTuben ja Spotifyn suosion vuoksi. Nuorille tärkeää on myös reaaliaikaisen keskustelun käyminen sosiaalisen median palveluissa. Bloggaaminen on enemmän naisten suosiossa miehiin verrattuna.

mita_sosiaalisen_median_palveluissa_tehdaan

Sosiaalisen median palveluiden käyttö on tutkimuksen mukaan erittäin suuri osa kaikesta Internetissä käytetystä ajasta. Tutkimuksessa tuli esille, että 0-30 tuntia viikossa Internetiä käyttävien nuorten Internetissä vietetty aika kuluu lähes täysin sosiaalisen median palveluissa.

Minitiivistelmä:

 • Tämän tutkimuksen 19,8-vuotias keskivertonuori käyttää sosiaalisen median palveluita noin 13-17 tuntia viikossa. Sosiaalisen median palveluiden käyttö painottuu selkeästi klo 15-01 väliseen aikaan. Suosituin aika nuorilla sosiaalisessa mediassa on klo 18-21 välisenä aikana.
 • Hyvin usealle nuorelle sosiaalisen median palvelut täydentävät ja rikastavat reaalielämän sosiaalista viestintää. Nuoret näyttävät ensisijaisesti käyttävän sosiaalista mediaa jo tuttujen ihmisten kanssa keskusteluun.
 • Suosituimmat nuorten käyttämät sosiaalisen median palvelut ovat YouTube, WhatsApp, Facebook, Facebook Messenger ja Instagram. Nuorten mielestä parhaat sosiaalisen median palvelut ovat WhatsApp, Facebook, Instagram ja YouTube. Nuorista jopa 92 % käyttää sosiaalisen median palveluita älypuhelimella. Vuoden 2013 tutkimukseen verrattuna älypuhelinten käyttö on ohittanut perinteiset tietokoneet nuorten somepalveluiden käytössä.
 • Suomalaiset nuoret pääsääntöisesti lukevat, tykkäävät ja ”peukuttavat” sisältöjä sekä katsovat erilaisia sisältöjä sosiaalisen median palveluissa. Omalla nimellä tai nimimerkillä toimiminen vaikuttaa selvästi nuorten harkintaan sosiaalisessa mediassa.
 • Lähes 70 % nuorista haluaisi sosiaalisen median opetusta oppilaitoksiin, mutta myös kodin roolia sosiaalisen median opetuksessa tulisi miettiä.
 • Tutkimuksen perusteella nuorten palveluiden käyttäminen tuskin muuttuu radikaalisti ainakaan vuoteen. YouTube, Facebook ja WhatsApp ovat selkeästi kärjessä kun kysyttiin, missä palvelussa he ovat läsnä vuoden kuluttua.

Vertailu vuoden 2013 tutkimukseen:

 • 23-29 -vuotiaat käyttävät Internetiä enemmän kuin kaksi vuotta sitten. Kaksi vuotta sitten kyseisestä ikäryhmästä 10 % vastaajista käytti Internetiä 0-2 tuntia viikossa, kun nyt vastaajista ainoastaan 1 % käytti Internetiä 0-2 tuntia viikon aikana.
 • 13-17 –vuotiaiden sosiaalisen median palveluiden käyttö aamuisin klo 6-9 välillä kasvoi huomattavasti kahden vuoden takaiseen tutkimukseen verrattuna. Nyt ikäryhmästä 14 % vastaajista käyttää sosiaalisen median palveluita aamuisin.
 • Sosiaalisen median palveluiden käyttö koulussa tai opiskelupaikalla on kasvanut aiempaan tutkimukseen verrattuna; 70 % kyselyyn vastanneista nuorista käyttää palveluita opiskelupaikalla.
 • Älypuhelin on noussut tietokoneen ohi laitteista, joilla käytetään sosiaalisen median palveluita. Jopa 92 % kyselyyn vastanneista nuorista käyttää palveluita älypuhelimella, kun kaksi vuotta sitten vastaava luku oli 75 %.
 • Palveluiden osalta suurin muutos on Facebookin tippuminen pois ykköspaikalta. YouTube on tämän tutkimuksen mukaan nuorten suosituin sosiaalisen median palvelu. Myös WhatsApp on saavuttanut suomalaisten nuorten suuren suosion, sillä vuoden 2013 kyselyssä vain 8 % vastasi käyttävänsä kyseistä palvelua.
 • Päivitysten ja kommenttien tuottaminen sekä mielenkiintoisen sisällön jakaminen on vähentynyt. Päivityksiä ja kommentteja tuottaa 52 % vastaajista, kun kaksi vuotta sitten vastaava lukema oli 80 %. Mielenkiintoisen sisällön jakaminen on myös vähentynyt 56 prosentista 40 prosenttiin vastaajista.
 • Blogien kirjoittaminen on vähentynyt huomattavasti; kaksi vuotta sitten 29 % tutkimukseen vastanneista nuorista kirjoitti blogia, kun nyt nuorista bloggaa vain 9 % vastaajista.

Finnish youngsters and social media 2015

We had 2618 participants aged 13-29 from all-around Finland to answer about their social media usage and behavior.

 • Average Finnish youngster of this research is 19,8 years old and uses social media about 13-17 hours a week. The use of social media services clearly focus on the period between 3 pm to 1 am. The most popular time for young people in social media services is at 6-9 pm.
 • Many youngsters feel that social media services complement and enrich the social communication of real life. Young people seems to have conversation in social media with already familiar persons.
 • Most popular social media services are YouTube, WhatsApp, Facebook, Facebook Messenger and Instagram. The best services according to participants are WhatsApp, Facebook, Instagram ja YouTube. 92 % of young people use social media with their smart phone. Compared to our 2013 research, the use of smart phones has surpassed traditional computers in social media usage.
 • Finnish young people read and like all types of content in social media services. There is a clear difference in young people’s judgment in social media, when using services with own name or pseudonym.
 • Almost 70 % of young people would like to have teaching of social media in educational institutions, but also parents should have some kind of role in social media teaching.
 • According to the research the social media usage of young people is unlikely to change radically at least one year. YouTube, Facebook and WhatsApp are clearly most popular services when asked, what services young people are using in one year.

« Esittely » Tutkimuksen ja vastaajien esittely

***

Tutkimukseen viittaaminen

Creative Commons -lisenssi
Suomessa asuvien 13-29 -vuotiaiden nuorten sosiaalisen median palveluiden käyttäminen ja läsnäolo (2015) jonka tekijä on ebrand Suomi Oy & Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuuripalvelut on lisensoitu Creative Commons Nimeä-Ei muutoksia-Epäkaupallinen 3.0 Muokkaamaton -lisenssillä.
Teos on muunnelma teoksesta https://www.ebrand.fi/somejanuoret2015.

Tuloksien analysointi ja tämän verkkosivuston toteutus:

Jukka Weissenfelt & Juha Huovinen

jukka@ebrand.fi & juha@ebrand.fi

+358 440 5544 08 & +358 440 5544 16

ebrand Suomi Oy on sosiaalinen digimediatoimisto, jonka erikoisosaamisalueena ovat sähköiset ja sosiaaliset mediat.

Tutustu vuoden 2013 SoMe ja Nuoret -tutkimukseen
Tietoa
Tämä verkkosivusto on omistettu alkuvuonna 2015 tehdylle kyselytutkimukselle suomalaisten nuorten ja nuorten aikuisten sosiaalisen median käytöstä. Tutkimus on koko Suomen kattava sekä haastattelututkimukseen että statistiikkaan perustuva nettikysely, joka toteutettiin yhteistyössä Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuuripalveluiden kanssa. Toteuttajana on oululainen sosiaaliseen mediaan keskittynyt ebrand Suomi Oy. Julkaistu 4.5.2015.