4. Sosiaalisen median merkityksellisyys

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/ebrand4/wordpress.ebrand.fi/somejanuoret2015/v/wp-content/plugins/really-simple-facebook-twitter-share-buttons/really-simple-facebook-twitter-share-buttons.php on line 619

Nuorten motiivit ja sosiaalisen median merkityksellisyys

Tärkein yksittäinen motiivi nuorilla sosiaalisen median käyttöön näyttää olevan tapa kuluttaa aikaa. Myös tiedon etsintä on hyvin korkealla – ehkä nuoret etsivät tietoa sosiaalisista suhteista/asioista somen kautta, kun taas asioista ja palveluista etsitään tietoa mm. Googlen kautta. Hyvin iso osa vastaajista on saanut kavereita sosiaalisen median kautta. Tähän myös heijastuu se, että somessa nuoret kokevat käytetyn ajan olevan jokseenkin arvokasta. Vastauksista selviää, että sosiaalista mediaa käytetään myös sen takia, koska muutkin sitä käyttävät. Sosiaalisessa mediassa viestitään ja sovitaan ystävien kesken asioista, jolloin nuorille syntyy eräänlainen pakko käyttää palveluita, mikäli haluaa pysyä ajan tasalla kaveripiirissä sovituista asioista. Toisaalta nuoret tuskin pitävät tätä välttämättä vain negativiisena asiana, koska se on jo nykyään niin arkipäivää ja osa sosiaalista elämää.

Viestintä on nuorille sosiaalista toimintaa, joka vahvistaa yhteenkuuluvuuden tunnetta ja on tuottanut suurelle osalle vastaajista selkeää iloa ja lisävarmuutta. Useat vastaajista ovat saaneet apua erinäisiin ongelmiin ja kokeneet onnistumisen tunteita. Vastaajille sosiaalinen media on ainakin osittain tuottanut myös surua. Toisaalta reilu viidesosa ei ole saanut surun tunteita sosiaalisen median kautta. Vastaajien kohdalla noin kolmannes on löytänyt seurustelukumppanin sosiaalisen median avulla. Uskaltaisimme väittää, että jatkossa yhä useampi nuori tulee löytämään seurustelukumppanin verkkopalveluiden kautta. Viimevuosina sosiaalinen deittaaminen on nostanut päätään mm. Tinderin, Grindrin ja Badoon kaltaisten palveluiden kautta.

” Selvittelen välirikkoja. Sosiaalisessa mediassa on helpompi lähestyä riidan jälkeen ja sopia asiat. ”

k15_mita_palvelut_tuoneet_elamaan_ebrand

” Nuoret käyttävät sosiaalista mediaa joskus aivan liikaa. Ymmärrän että kouluissa välitunnit vietetään nenä kiinni puhelimessa ja sosiaalisen median palveluissa, mutta jos puhelimesta ei voi luopua tunnin ajaksi on jo aivan liian riippuvainen siitä. Somella on tärkeä osa elämääni ja käytän sitä joka päivä ja bloggaamisesta on tullut tapa. On mukavaa kertoa kuulumisia tuntemattomillekkin ihmisille. ”

Vastaajista reilut 52 % pyrkii tuottamaan sisältöä, joka herättää keskustelua. Vuoden 2013 tutkimuksessa vastaava luku oli noin 61 %. Lukumääräisesti uusien seuraajien ja kavereiden kerääminen ei tunnu olevan enää yhtä tärkeää kuin vuoden 2013 vastaajien keskuudessa. Alle 8 % kyselyn vastaajista pyrkii tuottamaan sisältöä aiheista, jotka eivät kiinnosta itseään – vuonna 2013 vastaava luku oli 12,3 %. Ehkä olemme menossa kohti aidompaa ja intiimimpää viestintää?

k24_sisallon_ja_yleison_suhde_ebrand

” Varsinkin varhaisnuorilla tuntuu olevan käsitys, että somessa voi ja pitää julkaista mitä vain jotta saa paljon seurauksia ja tykkäyksiä ”

Hyvin usealle nuorelle sosiaalisen median palvelut täydentävät ja rikastavat reaalielämän sosiaalista viestintää. Vain noin vajaa viidennes vastaajista sanoo sosiaalisen median osittain tai kokonaan korvanneen reaalielämän sosiaalisen viestinnän ja kanssakäymisen. Sosiaalinen media on selvästi tuonut ujohkoille nuorille mahdollisuuden viestiä aktiivisesti, sillä vajaat 30 % vastaajista kertoo olevansa sosiaalisempi sosiaalisen median välityksellä kuin reaalielämässä.

Noin puolet vastaajista kokee, että sosiaalinen media tuo syvyyttä jo olemassa oleviin kaverisuhteisiin. Väittäisimme myös, että sosiaalinen media edesauttaa ja helpottaa yhteydenpitoa esimerkiksi vieraalla paikkakunnalla asuviin tai muuten hieman vähemmän reaalielämässä normaalisti yhteyttä pitäneisiin ihmisiin. Tämä tuli myös hyvin esille vastaajien kommenteissa. Sosiaalinen media saattaa siis kasvattaa sosiaalista verkostoa. Eri asia on kuitenkin, syventääkö se kaikkia suhteita vai ainoastaan osaa suhteista. Sosiaalisen median avulla nuoret todennäköisesti pitävät yhteyttä laajempaan piiriin kuin reaalielämässä.

” Sosiaalinen media helpottaa yhteydenpitoa, mutta se ei korvaa kasvotusten käytävää kanssakäymistä. Joidenkin ihmisten kanssa ei ole mahdollista nähdä kasvotusten, joten sosiaalinen media on ilmainen yhteydenpito kanava, jonka kautta kuulumisia voi vaihdella. Ilman sosiaalista mediaa monet kaukaisemmat kaverisuhteet voisivat kuihtua esimerkiksi rahallisiin syihin, kun ei ole varaa maksaa puhelinlaskuja tekstiviesteistä tai soitetuista puheluista. Joissakin asioissa sosiaalisessa mediassa käytävät keskustelut ovat myös helpompia. ”

k22_reaalielama_sanapilvi_ebrand

” Stalkkaan tuttuja, kerään uusia näkökulmia asioihin muiden tuottamien sisältöjen kautta (esim. Instagramissa voi seurata ihmisiä ympäri maailmaa ja nähdä vilauksen heidän maailmankuvaansa ja arkielämäänsä). ”

” Joidenkin ystävien kanssa some vain täydentää, mutta on monia (esim. kaukaisia ystäviä) joiden kanssa some on ainut tapa viestiä. Viestitse saattaa joskus kertoa eri asioita kuin kasvotusten kertoisi, siksi lisäarvo+syvyys-kohta. ”

k22_miten_palvelut_vaikuttaneet_reaalielaman_suhteisiin_ebrand

” Vietän aikaa ystävien kanssa, luon uusia ystäväsuhteita. Olen saanut netin kautta eri kaupunkeihin useita helvetin hyviä ystäviä joiden kanssa vietän aikaa ihan arkielämässäkin. Matkustan heidän luokseen, sovitaan tapaamisia ja pidetään hauskaa. Sitä se on. ”

« Sosiaalisen median käyttötavat » Harkinta sosiaalisessa mediassa

Tutustu vuoden 2013 SoMe ja Nuoret -tutkimukseen
Tietoa
Tämä verkkosivusto on omistettu alkuvuonna 2015 tehdylle kyselytutkimukselle suomalaisten nuorten ja nuorten aikuisten sosiaalisen median käytöstä. Tutkimus on koko Suomen kattava sekä haastattelututkimukseen että statistiikkaan perustuva nettikysely, joka toteutettiin yhteistyössä Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuuripalveluiden kanssa. Toteuttajana on oululainen sosiaaliseen mediaan keskittynyt ebrand Suomi Oy. Julkaistu 4.5.2015.